پروانه قاسمی- جابر کلیبی
 

جهت اطلاع
آیا پی آمد تأیید انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید رژیم اسلامی توسط کشورهای امریکایی و اروپایی فشار به نیروهای
رادیکال اپوزیسیون ایران را تشدید می کند؟ 

Arrêtons l'expulsion de Djaber Kalibi

 @solidaritedjaber

 

 این عنوان فیسبوکی است که سولیدریته سان فونتیر برای جابر کلیبی در سال ۲۰۱۳ در مونترال تهیه کرده با رفتن به این صفحه میتوانید تمامی حمایت ها و برنامه ها و تلاشهایی که این ارگانیسم در دفاع از جابرانجام داده دیدن فرمایید     
 
Vign_DJABER

 جابر کلیبی
5 اوت 2013

                                                 جهت اطلاع
آیا پی آمد تأیید انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید رژیم اسلامی توسط کشورهای امریکایی و اروپایی فشار به نیروهای رادیکال اپوزیسیون ایران را تشدید می کند؟
هنگام ورود به کانادا در تاریخ 14 ژوئیه 2013، پس از دو هفته مسافرت به فرانسه، ماموران مرزی درفرودگاه مونترال پاسپورت مرا ضبط و برای دو روز پس از آن قرار ملاقات با اداره مهاجرت را به من اعلام کردند.
در اداره مهاجرت پس از طرح سوال هایی در مورد کار و فعالیت سیاسی، به من گفتند که به دلیل
رخدادهایی که در سال 1986 در فرانسه، در نتیجه فعالیت در جهت سرنگونی رژیم جمهوری
اسلامی که منجر به تحت تعقیب قرار گرفتن توسط دولت فرانسه در آن زمان گردید، حق
اقامت در کانادا از من صلب می شود. بنا بر این تنها دو راه برای من وجود دارد: یا
خود داوطلبانه کشور کانادا را طی مدت یکماه ترک خواهم کرد، یا تقاضای تحقیق در این
مورد را می نمایم که می تواند چند ماه بطول بیانجامد. تا آن زمان باید خود را یک
بار در هفته(روزهای چهار شنبه) به اداره مهاجرت معرفی کنم. طبعاً من شق دوم را
انتخاب کرده ام. البته اداره مهاجرت هنوز دلایل خود را کتباً به من اعلام نکرده و
قرار است گزارش اداره مهاجرت روز چهار شنبه 7 اوت به من داده شود.   
سوال این است که چرا دولت کانادا پس از 8 سال اقامت و کار در این کشور، اینک به گذشته ی دور من بازگشته و پس از 27 سال که از رخدادهای فرانسه گذشته، اینک مرا به خاطر فعالیت در جهت
سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، از خاک این کشور اخراج می کند؟ آیا حمایت از انتخاب
حسن روحانی توسط کشورهای امریکایی و اروپایی بار دیگر ایجاد فشار به نیروهای
رادیکال اپوزیسیون ایران در خارج را در پی دارد؟
این مختصر برای اطلاع عموم از وضعیت کنونی نگارنده است، شما را در جریان تحولات بعدی قرار خواهیم داد.
موفق باشید
جابر کلیبی

 


تلوزیون کو مه له
مصاحبه جابر کلیبی

برنامه گفت و شنود : به دفاع از فعالین کارگری برخیزیم 15-08-2013

 

مبارزه انقلابی برای
سرنگونی یک رژیم فاشیستی از قبیل جمهوری اسلامی، "تروریسم" نیست


 
Vign_DJABER

 
امروز، ۷ اوت، سرانجام دلایل اخراج از خاک کانادا را به من اعلام کردند : " ممنوعیت اقامت به دلایل امنیتی برای اینکه او باعث یا مسبب اعمالی است که هدفش سرنگون ساختن یک دولت از طریق قهرآمیز است."(گزارش مامور اداره مهاجرت) این در واقع دلیل اصلی برای توجیه ممنوعیت اقامت در کانادا می باشد. ضمناً این گزارش بر این اساس است که :« دلایل مستند همچنین نشان میدهد که جابر کلیبی یک فعال چپ رادیکال"ضد خمینی" بود که در رابطه با "چریک های فدایی خلق ایران"و "جنبش نوین کمونیستی ایران" قرار داشت. هدف او سرنگون ساختن قهر آمیزحکومت ایران است. جابر کلیبی در 20 سپتامبر 1986، در فرانسه توسط د. اس. ت. (پلیس سیاسی فرانسه) باتفاق سه همدست دیگر ... دستگیر و متهم به تروریسم ... شده بود. » (همانجا)
این ها بطور خلاصله دلایلی است که برای توجیه ممنوعیت اقامت من در کانادا در گزارش مامور اداره مهاجرت آمده است.
بنابراین روشن است که مساله بر سر فعالیت من برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تدارک عملی در این زمینه است. بدین سان، طبق نظر دولت کانادا، فعالیت در جهت سرنگونی قهر آمیز جمهوری تروریستی اسلامی، خود "تروریسم" است!!
این نظر دولت کانادا چیزی جز کریمینالیزه(جنایی کردن) جنبش انقلابی زحمتکشان ایران برای رهایی از یک رژیم جنایت کار، نیست.
استناد دولت کانادا به آنچه که در 27 سال پیش در فرانسه اتفاق افتاد و بمرور زمان روشن شد که دولت فرانسه یورش به اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی را در اثر فشار دولت ایران برای اخراج نیروهای اپوزیسیون از این کشور انجام داده بود، بی اساس است. در این زمان است که مجاهدین خلق از فرانسه اخراج می شوند، بیش از 100 پناهنده سیاسی ایرانی را به کشور گابن تبعید می کنند و ما را به عنوان یک جریان انقلابی که علیه رژیم مبارزه می کرد دستگیر و به زندان محکوم نمودند.
حال سوال این است که این واقعه که تازه خود فرانسه هم آن را از پرونده ما حذف کرده و به من پاسپورت فرانسوی نیز داده است چه ربطی به وضعیت کنونی ما در کانادا دارد، که مدت 8 سال است در این کشوربطور قانونی اقامت داریم و مشغول کار هستیم و هیچ موردی یافت نمی شود که  این اقدام دولت کانادا را توجیه پذیر سازد؟ جز حمایت دولت کانادا از انتخاب حسن روحانی که وزیر امور خارجه این کشور ابتدا آن را "دروغ و دغلکاری" خواند ولی بلافاصله آن را پس گرفت و انتخاب حسن روحانی را "به مردم ایران
تبریک" گفت!!
باید یاد آوری کنم که همین چند وقت پیش جمهوری اسلامی از جانب مجلس کانادا به عنوان "جنایت علیه بشریت" به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی سال 67 محکوم شده است. آنوقت چگونه ممکن و منطقی استکه مبارزه انقلابی علیه چنین رژیمی، "تروریسم" اعلام شود و معتقدان آن را از حق اقامت در کانادا محروم کنند؟
طبعاً من علیه این اقدام دولت کانادا اعتراض و تقاضای تحقیق کرده ام از این رو مساله محول شده به کمیسیون تحقیق که مدتی بطول می انجامد. برای 29 اوت قرار حضور در این کمیسیون را دارم که پس از آن روند نوعی دادگاه به خود خواهد گرفت و دو سه ماهی طول خواهد کشید. تنها کسی که می تواند این حکم را ملغی کند وزیر امور مهاجرت است. یاد آوری کنیم که هنگام ورود به خاک کانادا ماموران مرزی پاسپورت مرا ضبط کرده و من باید خود را هر چهار شنبه به اداره مهاجرت معرفی کنم.

مبنای فشار به دولت کانادا :

1-   اعتراض به کریمینایزه کردن مبارزه مردم ایران علیه رژیم تروریست جمهوری اسلامی توسط دولت کانادا
2-   27 سال پس از سپری شدن ماجرای فرانسه و ملغی شدن آن، هیچ منطقی برای دولت کانادا در تکرار آن وجود ندارد!
3-   دولت کانادا باید از توصل به چنین بهانه هایی برای ایجاد تضییقات علیه نیروهای اپوزیسیون و در حمایت از جمهوری اسلامی دست بردارد!
4-   اعتراض به حکم اخراج من از کانادا و لغو آن این مطالب استخوان بندی فعالیت ها را تشکیل می دهد و رفقا می توانند بر اساس شرایط محل و برای پیشبرد بهتر فعالیت ها به ابتکار خود مطالبی را اضافه کنند یا فرمولبندی ها را برای موارد معیین خود تنظیم
کنند. بهر رو فعالیت در این زمینه بنا بر شرایط هر محل و منطقه انجام می گیرد و با اعتمادی که به همه رفقا داریم، آن ها هستند که تشخیص می دهند چگونه و با چه فرمولبندی مناسب برای هر ارگان و هر موقعیتی فعالیت ها را پیش ببرند.
پروانه- جابر

چند توضیح برای روشن شدن وضعیت کنونی ما در کانادا:

ما، پروانه و من همراه با دو دخترمان در سال 2005 به کانادا آمدیم و در سال 2007 پس از طی مرحله انتخاب توسط دولت کبک،
تقاضای اقامت دائم کردیم. اینک 6 سال است که منتظر دریافت جواب از جانب اداره مهاجرت هستیم. بچه های ما یکی در دانشگاه سال آخر جامعه شناسی را طی می کند و دیگری سال آینده به دانشگاه خواهد رفت. ما تا کنون با اجازه کار در کانادا زندگی میکنیم

اعتراضات می توانند به زبان انگلیسی به آدرس زیر ارسال شوند
آدرس وزیر مهاجرت کانادا به قرار زیر است

 

دولت کاناداست که باید اخراج شود
نادر بکتاش
26/06/13

خجالت نمی کشند. از یک طرف برای راضی کردن امریکا و قشون غرب هیاهو سر رابطه شان با جمهور اسلامی راه می اندازند و در عرصه دیپلماتیک نمایش می دهند و از طرف دیگر انقلابیون کمونیست با نزدیک به نیم قرن مبارزه علیه سلطنت و جانیان جمهوری اسلامی را تهدید به اخراج از کانادا می کنند. خودتان هستید که باید از عرصه انسانیت و تمدن و ازادی و برابری اخراج شوید.
پروانه قاسمی و جابر کلیبی از مبارزان ازادیخواه و کمونیست ده ها ساله هستند. در سیته پاریس گاهی همدیگر را می دیدیم و اغلب در بحث ها اختلاف داشتیم و برخی اوقات بگومگو می کردیم.
اما باید به دولت کانادا نشان داد که به این سادگی ها نمی تواند با انقلابیون کمونیست شوخی کند

 

 

فراخوان
گزارشگران: اعتراض فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایرانی, به تصمیم دولت کانادا مبنی بر اخراج جابر کلیبی از این کشور

 

           
با کمال تعجب و ناباوری مطلع شدیم که دولت کانادا آقای جابر کلیبی، یکی از فعالان سرشناس سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج می نماید. جابر کلیبی بیش از 50 سال است برای آزادی و دموکراسی درایران مبارزه می کند و به همین دلیل است که مانند میلیون ها ایرانی دیگر ناچار به ترک این کشور شده است. ایشان پس از 22 سال اقامت در فرانسه، مدت 8 است که در کانادا، همراه با خانواده خود زندگی و کار می کند و در صفوف اپوزیسیون رژیم اسلامی برای آزادی مردم ایران از زیر ستم و استبداد حاکم بر این کشور مبارزه می نماید. بدون تردید اخراج جابر کلیبی جمهوری اسلامی را خوشحال می کند و این رژیم را به ادامه ترور و اختناق در ایران و
خارج تشویق می نماید.
استناد دولت کانادا به وقایعی که در سال 1986، یعنی27 سال پیش در فرانسه رخ داد و منجر به دستگیری و زندان آقای جابر کلیبی به جرم "مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی" گردید. با توجه به گذشت زمان، حتا از جانب دولت فرانسه مختوم اعلام شده و ایشان هماکنون دارای پاسپورت فرانسوی است.
دولت کانادا به خوبی می داند که رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران نزدیک به 35 سال است که با ترور و خفقان، شکنجه و کشتار بر ملت ایران حکومت می کند و هر صدای مخالفی را با سرکوب و اعدام پاسخ می دهد. ترور و سرکوب جمهوری اسلامی تنها علیه مردم داخل کشور اعمال نمی شود بلکه به خارج از کشور نیز کشانده شده و تاکنون، باندهای تروریست عامل رژیم اسلامی صدها فعال سیاسی مخالف را در خارج از ایران به فجیعترین شیوه ها به قتل رسانده اند.
آیا تصادفی است که مجلس کانادا اخیراً قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 را "جنایت علیه بشریت" نامیده و ماهاست که دولت کانادا روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را به حال تعلیق در آورده است؟
لازم است یاد آوری کنیم که قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال 88، تنها یک مورد از جنایت و سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردم ایران است. جمهوری اسلامی از همان ابتدای به قدرت رسیدن با برقراری یک رژیم استبدادی، همه اصول و موازین حقوق بشر و دست آوردهای انسانی را با شیوهای فاشیستی لگدمال کرده است. زنان را از حقوق اجتماعی خود محروم ساخته، کارگران، دانشجویان، روشنفکران، روزنامه نگاران، نویسندگان و در یک کلام دگر اندیشان را به زندان، شکنجه و اعدام محکوم کرده است. نه تنها این بلکه زهرا کاظمی یکی از شهروندان کانادایی را نیز وحشیانه به قتل رسانده است. طبق آمار مراجع حقوقی بین المللی، به تناسب جمعیت ایران، جمهوری اسلامی در زمینه اعدام سال هاست که مقام اول در جهان را به خود اختصاص داده است. در همین لحظه ها که با شما سخن می گوییم، دهها انسان به جوخه های اعدام سپرده می شوند و پس از انتخاب حسن روحانی، هیچ تغییری در زمینه سرکوب و کشتار در جمهوری اسلامی رخ نداده است.
این ها تنها موارد جزیی از 35 سال ترور و خفقانی که توسط جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل شده است، می باشند و برای اطلاعات بیشتر به گزارش های مراجع بین المللی حقوق بشر، قطعنامه های سازمان ملل و ...، رجوع کنید.
حال پرسیدنی است که آیا مبارزه علیه چنین رژیمی جرم محسوب می شود و کوشندگان در راه برقراری دموکراسی در ایران را باید از کشور کانادا اخراج نمود؟
با توجه به موارد فوق، ما امضاء کنندگان زیر از مقامات مسئول دولت کانادا می خواهیم تا حکم اخراج علیه جابر کلیبی را لغو کند و تضییقات در مورد ایشان را پایان دهد.
گزارشگران
20.08.2013

آدرس برای ارسال پشتیبانی ها

gozareshgar1001@yahoo.de

www.gozareshgar.com 

 

دولت امپریالیستی کانادا و حکم اخراج رفیق جابر کلیبی! / حمید قربانی

من امروز اطلاع یافتم که دولت امپریالیستی کانادا که ادای دفاع از حقوق بشر در می آورد و بر این اساس رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی سرمایه را بخاطر قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ را محکوم و اعمال آنرا مترادف با جنایت علیه بشریت می داند و در حین حال با پشتیبانی از جنگ های امپریالیستی دولت های امپریالیستی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اسرائیل و غیره بر علیه کارگران و
زحمتکشان، زنان و کودکان افغانستان، عراق، مالی، لیبی ، فلسطین، کنگو برازاویل ، سوریه، استثمار کارگران توسط سرمایه داران وغارتگری شرکت های چند ملیتی دستش تامرفق در خون می باشد، رفیق جابر کلیبی که مدت بیش از ۴۰ سال است که برای رهائی
کارگران و زحمتکشان مبارزه کرده و در این راه گرفتار زندان و شکنجه حتی در کشوری مثل فرانسه شده است را، به دلائل واهی و ساختگی و در اصل در جهت منافع سرمایه داران امپریالیست و خوش رقصی برای حسن روحانی از کشور کانادا که مدت چند سال است در آنجا اقامت داشته و کار می کند، تصمیم دارد اخراج نماید.
من بعنوان یک فعال سیاسی-سوسیالیست که آرزوئی جز “خود رهائی کارگران” ندارم و برای به وقوع پیوستن آن، مبارز و زندگی می کنم، این رفیق را از ۲۹ بهمن ۱۳۵۸ که اتفاقا مسئول برگزاری بر نامه ای بمناسبت سالروز اعدام انقلابیون آزادیخواهی چون خسرو
گلسرخی و کرامت الله دانشیان در شهر سنندج بودم که این رفیق با همسر خسرو گلسرخی عاطفه گرگین برای ایراد سخنرانی آمده بودند ، شناخته و از آن زمان تا کنون همواره این رفیق را در حال مبارزه بر علیه رژیم حامی سرمایه داران ، رژیم استثمار و شکنجه
و قتل عام کارگران و آزادیخواهان در ایران، جمهوری اسلامی که دستآورد همین امپریالیستهاست و دولت های جانی و جنگ طلب سرمایه داری امپریالیستی دیده ام. بنا بر این ، حکم اخراج این رفیق را محکوم کرده و دولت امپریالیستی کانادا را مسئول هر
گونه عواقب ناگواری می دانم که با این اقدام ضد انسانی برای این رفیق در شرف انجام است. دولت کانادا می باید در اسرع وقت این حکم را پس گرفته و در جهت رفع تمامی خسارات جانی و مالی ای برآید که با این اقدام ضد انسانی برای رفیق جابر کلیبی پیش
آورده است. از تمامی سازمانها ، احزاب چپ و سوسیالیست و مخصوصن فعالان کارگری انتظار دارم که بر علیه این نوع اجحافات ساکت ننشسته، بلکه فعالانه بر علیه شان به یک مبارزه همه جانبه ای دست یازیده و برخیزند.

حمید قربانی- ۲۲-۸-۲۰۱۳

 

گفتگوی رادیو پیام کانادا با جابر کلیبی در مورد تصمیم دولت کانادا مبنی بر اخراج او از این کشور

 

Open Letter- Iranian Pro-Democracy Activist Djaber Kalibi Must Remain in Canada!
www.radiopayam.ca

 
اعتراض انترناسیونال فوروم دانمارک گروه خاورمیانه علیه اخراج جابر کلیبی
Copenhague, le 27 Août 2013
Chris Alexander, C.P. Deputé
Citoyenneté et Immigration, Canada
Ottawa, Canada

Contestation de la decision du gouvernement du Canada d’expulser Djaber Kalibi
Nous, Internationalt Forum/Le groupe Moyen Orient, Danemark, avons eté très
surpris que le gouvernement du Canada a décide d’expulser Djaber Kalibi, un
opposant de la République Islamique d’Iran alors que cela fait 8 ans que Djaber
Kalibi séjourne et travaille au Canada.
Djaber Kalibi – comme nous dans Internationalt Forum- lutte contre l’oppression
qui a lieu dans la République Islamique d’iran et pour la liberté et les droits
démocratiques du peuple iranien.
Dans sa decision d’expulser Djaber, le gouvernent du Canada évoque les
évenements qui ont eu lieu en France en 1986 où Djaber Kalibi et trois autres
personnes furent arrêtés pour être organizes “ en vue de renverser la
République Islamique en Iran”.
Djaber Kabili fut libéré anprès avoir purgé sa peine et plus tard le
gouvernement francais lui accorde un passeport francais.
Le gouvernement du Canada sait que le regime en Iran es un regime de terreur et
que toute voix dissidente est aussitot frappée par une repression violente si
non condamnation à mort. La répression du régime iranien ne se limite pas
seulement à l’intérieur des frontières du pays. Elle est aussi présente à
l’étranger, et par conséquent, des centaines de militants ont été assassinés
dans d’autres pays par le régime iranien.
Au moment même où vous lisez notre lettre des dizaines d’iraniens sont en train
d’ètre executés. L’élection de Rohani comme nouveau president n’a apporté aucun
changement à cette situation desastreuse.
Il faut se demander si la lute contre ce régime brutal devrait être considéré
comme un crime et de ce fait si les opposants devraient se voir expulses du
Canada?
Nous vous demandons avec tout notre insistance de révoquer l’ordre d’expulser
Djaber Kalibi et vous demandons également de lui accorder le statut legal de
séjour à titre de resident permanent.

Internationalt Forum/Le Groupe Moyen Orient

 

در اعتراض به اخراج جابر کلیبی از کانادا
رفقای اطریشی
Ina Erkape: Protest gegen den Ausweisungsbescheid der ...
www.labournetaustria.at/ina-erkape-protest-gegen-de

 
Vign_image002_1_


لیست حمایت کنندگان از جابر کلیبی.
 از حق اقامت و شهروندی جابر کلیبی در کانادا دفاع کنیم


·        
پنج شنبه, 07 شهریور 1392 01:07

جابر کلیبی مبارزی است که بیش از ٥٠ سال عمر خود را در راه مبارزه برای آزادی و علیه استبداد و بی حقوقی مردم صرف کرده است. ایشان اخیرا توسط دولت کانادا تهدید به اخراج شده و حق اقامتش مورد بازبینی قرار گرفته است. جابر کلیبی در صورت دیپورت از طرف رژیم اسلامی با خطر مواجه خواهد شد.
ما امضا کنندگان زیر از حق اقامت و شهروندی جابر کلیبی دفاع کرده و از دولت کانادا میخواهیم که حق شهروندی او را هرچه زودتر به او مسترد نماید.
برای اضافه کردن نام خود در لیست به سایت روزنه مراجعه کنید

www.rowzane.com

 
: Menace contre Djaber Kalibi
Vign_banner_1_

حمایت از جابر کلیبی رفقای بلژیکی

18 août 2013

Canada : Rectificatif à propos de Djaber Kalibi

Il y a quelques
jours, nous avons publié un article
concernant Djaber Kalibi,une figure historique de la
résistance communiste révolutionnaire contre le régime du Shah puis contre le
régime de la République islamique, car les autorités canadiennes lui ont
confisqué son passeport.

Nous avons reçu
un message de sa part précisant qu’il ne risque pas une expulsion vers l’Iran
puisqu’il est toujours titulaire d’un passeport français. Contrairement à ce
que nous avons écrit, Djaber n’était pas membre de l’Organisation des
guérilleros Fedayins du Peuple d’Iran (Minorité) mais bien des Guérilleros
Fedayins du Peuple d’Iran jusque 1983, puis du "Nouveau Mouvement
communiste d’Iran" jusqu’à son arrestation en 1986. Depuis sa libération
il se définit comme militant du mouvement communiste international, c’est-à-dire
luttant pour le socialisme là où il se trouve.

Contestation de la décision
du gouvernement du Canada 


 
Vign_red-star-cccp_1_

Youth Committee of
Belgium
کمیته جوانان بلژیک

صفحه ای برای انتشار اخبار، اندیشه و اطلاع رسانی رادیکال و انقلابی

۱۳۹۲-۰۵-۲۰

اخراج رفیق " جابر کلیبی "
از کانادا محکوم است

اخراج رفیق " جابر کلیبی " از کانادا محکوم است 
اخراج رفیق "جابر کلیبی" از کانادا بار دیگر چهره سازش کارِ نظام
سرمایه داری را عریان کرد. باید در برابر این سیاست سرمایه داری جهانی و تصمیم
دولت کانادا قاطعانه بایستیم. از تمام مبارزین انقلابی و فعالینِ جنبش مبارزاتی می خواهیم که همراه یکدیگر به آن پاسخ دهند. قابل ذکر است که رفقای انقلابی غیرایرانی
در بلژیک و فرانسه و چند کشور اروپایی نیز در این مبارزه در کنار ما هستند و از هم
اکنون در سایت ها و جلسات خود، به افشای این اقدام دولت کانادا پرداخته اند.

http://www.secoursrouge.org/Canada-Menace-contre-Djaber-Kalibi

 

 

 


حکم اخراج جابر کلیبی از کانادا محکوم است

مطلع شدیم که اخیرا دولت کانادا حکم اخراج جابر کلیبی فعال سیاسی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی از این کشور را صادر کرده است. طبق نامه ای که جابر کریمی نوشته است٬ اداره مهاجری کانادا
"جرم" ایشان را "فعالیت برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به شیوه قهرآمیز" بیان کرده است. دولت کانادا با اتکاه به پرونده قدیمی جابر کلیبی درفرانسه که به همین جرایم واهی در سال ١٩٨٦ توسط پلیس سیاسی فرانسه دستگیر و زندانی شد متکی است. پرونده ای که دیگر حتی از نظر دولت فرانسه مردود است.
دولت کانادا فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی را تروریسم نام گذاشته است. ظاهرا برای دولت کانادا جای تروریسم و عاملین آن در جمهوری اسلامی با قربانیان ترویسم حاکم در ایران عوض شده است.
دولت کانادا قبلا تندتر از امریکا و متحدینش رابطه اش با جمهوری اسلامی را به بهانه "حقوق بشری" قطع کرد. امروز که امریکا با انتشار اسناد مربوط به نقش این دولت در کودتا علیه مصدق را برای شروع پروسه عذرخواهی از این رژیم و از سر گرفتن رابطه با آنرا انتشار داده است، کانادا هم پا پیش گذاشته و از طریق اقدامات این چنینی و با مایه گذاشتن از اپوزیسیون دولت ایران
ظاهرا به فکر از سرگرفتن رابطه با جمهوری اسلامی است. حکم اخراج آقای جابر کلیبی به اتهام دخالت در یک اعتراض مربوط به نزدیک سه دهه قبل و مهر تروریسم زدن به آن٬ حرکتی علیه کل اپوزیسیون سیاسی جمهوری اسلامی است. این حرکت تلاشی در خدمت ناامن کردم و پلیسی و امنیتی
کردن فضای اپوزیسیون جمهوری اسلامی است و باید در مقابل آن ایستاد. این حرکت به هر بهانه ای باشد٬ امتیازی به جمهوری اسلامی و در تضاد با ابتدایی ترین حقوق انسان است. حزب حکمتیست این اقدام کثیف و توطئه گرانه را محکوم و همه را به دفاع از آقای جابر کلیبی دعوت میکند.
تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست
٢٣ اوت ٢٠١٣
www.hekmatist.com

hekmatistparty@gmail.com

 


حكم اخراج پروانه قاسمی و جابر كلیبی از كانادا را محكوم می كنیم
شنبه, 02 شهریور 1392 23:29

بنابه گزارشات منتشر شده، اخیرا و بعد از اقامت قانونی به مدت ٨ سال در كانادا، پروانه قاسمی و جابر كلیبی بهمراه فرزندانشان از طرف اداره مهاجرت این كشور حكم اخراج از كانادا را دریافت كرده اند. پروانه قاسمی و جابر كلیبی در این مدت شغل قانونی داشته و در سوخت و ساز این كشور شریك بوده اند. جابر کلیبی در نامه ای رو به افكار عمومی نوشته است٬ اداره مهاجرت کانادا دلیل حكم اخراج آنها را فعالیت برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی بیان کرده است. این دلیل سخیف نشان از آن دارد كه متأسفانه دول غربی دست از مماشات با رژیم جنایتكار اسلامی، كه زندگی را بر اكثریت عظیم مردم آن مملكت تباه كرده و میلیونها نفر را آواره كرده است، برنمی دارد.
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی ـ شرق کانادا به حكم اخراج خانواده كلیبی ـ قاسمی شدیدا اعتراض دارد، از حق شهروندی آنها قاطعانه حمایت می كند و هر دلیل و بهانه ای را هم كه ضمیمه حكم غیرانسانی اخراج آنها بكند را محكوم می كند. جابر كلیبی، پروانه قاسمی و فرزندان ایشان حق دارند محل زندگی خود را خود انتخاب كنند. چنانچه دولت كانادا بر تصمیم خود پافشاری كند و نهایتا آنها را اخراج كرد، دولت كانادا باید جوابگوی عواقب احتمالی این اخراج باشد.
ایرج رضائی
دبیرفدراسیون سراسری پناهندگان ایران ـ شرق کانادا
٢٣ اوت ٢٠١٣

تمامی حقوق متعلق به سایت
روزنه است. rowzane@yahoo.com  

 

از حق شهروندی جابر کلیبی دفاع کنیم
دوشنبه, 04 شهریور 1392 17:02 

جابر کلیبی از مبارزین قدیمی و از فعالین چپ ساکن مونترال توسط دولت کانادا تهدید به اخراج شده است. هیچ دولتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد حق شهروندی مخالفین رژیم اسلامی را از آنها بگیرد. جابر کلیبی مبارزی است که ده ها سال در کشورهای مختلف برعلیه رژیم اسلامی مبارزه کرده و در صورت اخراج از کانادا خطر جانی از طرف رژیم ایرانبرایش جدی می باشد. دولت کانادا باید حق شهروندی این مبارز را هرچه زودتر به رسمیت بشناسد.
25 آگوست  2013
حزب کمونیست کارگری ایران- واحد شرق کانادا

 
Vign_DJABER
 حمایت از جابر کلیبی در آلمان، رفقای آلمانی              
political-prisoners.net

Protestnote
gegen die Entscheidung der Regierung von Kanada, Djaber Kalibi abzuschieben
.

28.08.13
 
Mit Erstaunen haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Regierung von Kanada
beschlossen hat, Djaber Kalibi, einen Widerstandskämpfer gegen das
menschenverachtende Regime der Islamischen Republik Iran, aus Kanada
abzuschieben.
Djaber Kalibi, hat seit mehr als 50 Jahren gegen das Regime der Islamischen Republik
und für die Freiheit und Demokratie gekämpft und lebt wie Millionen anderer
Iraner im Exil .
Nachdem Djaber 22 Jahre in Frankreich gelebt hat, wanderte er mit seiner
Familie nach Kanada aus, wo sie seit acht Jahren in Quebec leben.
Der Beschluss der kanadischen Regierung Djaber abzuschieben wird begründet mit
einem Verfahren aus dem Jahr 1986 in Frankreich, wo Djaber und drei andere
Beschuldigte angeklagt waren, im Iran und in Frankreich für den Sturz des
Terrorregimes im Iran zu arbeiten. Nachdem Djaber seine Strafe verbüßt hatte,
bekam er die französische Staatsangehörigkeit. Kanada hat keinen Grund, Djabers
Anwesenheit als Sicherheitsrisiko anzusehen, da er sonst die französische
Staatsangehörigkeit nicht bekommen hätte.
Die kanadische Regierung weiß, dass das Regime der Islamischen Republik seit 35
Jahren mit Terror, Folter, Unterdrückung und Mord herrscht. Erst vor kurzem hat
das House of Commons von Kanada das Massaker an den iranischen politischen
Gefangenen 1988 als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verurteilt. Seit
Monaten hat die kanadische Regierung die diplomatischen Beziehungen zum
islamischen Regime ausgesetzt.
Die Zahl der Hinrichtungen gemessen an der Zahl der Bevölkerung rangiert an
erster Stelle in der Welt. Im selben Moment in dem sie diese Passagen lesen
werden Dutzende Menschen des Irans hingerichtet. Die Wahl von Rohani zum
Präsidenten hat diese schreckliche Situation nicht geändert.
Wir fragen nun, wie kann es sein, dass ein solche brutales Regime von Kanada als
Verbrecherregime bezeichnet wird. Und gleichzeitig ein Kämpfer gegen dieses
Regime ausgewiesen wird
Ich/Wir der/die Unterzeichnenden fordere/fordern, dass die kanadische Regierung
die Ausweisungsverfügung gegen Djaber Kalibi widerruft und seine Rechtsstellung
als normaler Permanent Resident gewährleistet.

The Honourable Chris Alexander Citizenship and Immigration Canada
Ottawa (Ontario) K1A 1L1
CANADA
Ministre@cic.gc.ca Diese E-Mail-Adresse ist gegen
Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt
werden kann.

Kanadische
Botschaft
Leipziger Platz 17
10117 Berlin
brlin@international.gc.ca

 

یک دفاعیه حقوقی  از جابر کلیبی
تصمیم اداره مهاجرت
کانادا کاملا غیرقانونی و مغایر اصول پرنسیپها و قوانین داخلی و بین المللی است
فرشاد حسینی


جابر کلیبی و همسرش پروانه قاسمی از  فعالین سیاسی سرشناس اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند که اخیرا دولت کانادا اقامت آنها در کانادا را زیر
سوال برده وقصد اخراج آنها از کانادا را دارد. حق اقامت یک حق برسمی شناخته شده بر اساس موازین و اصول و پنسیپهای قوانین بین المللی است. حق اقامت نه امتیاز نه ترحم و نه یک تصمیم خودسرانه دولتهاست موازین این حقوق در قوانین بین المللی مهاجری مدون است. دولت کانادا در حالی چنینین تصمیمی را در خصوص جابر و خانواده اش اعلام میکند که این تصمیم با بسیاری از قوانین داخلی کانادا وقوانین بین لمللی  در زمینه مهاجرت و پناهندگی و ویزا و اقامت مغایر بوده و عملا چنین تصمیمی با نقض قوانین برسمیت شناخته شده و متعهد شده توسط دولت کنادا انجام میگیرد. اداره مهاجرت کانادا ظاهرا اعلام کرده است که اقامت جابر غیر قانونی است و این در حالیست که خود این تصمیم غیر قانونی است و مشکلات حقوقی و سیاسی جدی دارد. اداره مهاجرت کانادا دلایل پس گرفتن اقامت قانونی جابر را براساس تفسیرات و تتوجیهات جدیدی اعلام میکند که بیش از اینکه اینها تفسیرات و توجیهات قانونی باشند یک انتخاب و تفسیر سیاسی جدیدی است که کامل مغایر با قوانین داخلی ، بین المللی و کیس قانون های متعدد درسطح سیستم قضایی کانادا و بین المللی است. با دلایل و شواهد و ادله های حقوقی بسیاری میتوان اثبات کرد که تصمیم اداره مهاجرت نه تنها قانونی نیست بله یک بدعت سیاسی جدیدی است که کاملا غیرقانونی است.
جابر کلیبی ۷۷ ساله یک فعال قدیمی و سرشناس سیاسی اپوزیسیون است. که براساس اظهارات خودش در سال ۱۹۸۳ درفرانسه درخواست اقامت میکند. جابر قبلا در زمان شاه پناهندگی سیاسی آلمان را داشته و بعنوان پناهنده بر اساس کنوانسیون ژنو در آلمان اقامت داشت. در جریان انقلاب ایران به ایران آمده و مدت ۲ سال بطور غیر قانونی در ایران زندگی و فعالیت سیاسی میکرده است. در سال ۱۹۸۳ در فرانسه مجددا درخواست پناهندگی میکند. در سال ۱۹۸۶ در جریان فشارهای سیاسی امنیتی  جمهوری اسلامی برای ایجاد محدودیت برای فعالین اپوزیسیون و بدنبال مجموعه تحرکات تروریستی جمهوری اسلامی برای تحمیل کردن این خواسته به دولت فرانسه جابر به همراه سایر فعالین سیاسی اپوزیسیون توسط وزارت کشور فرانسه، مورد اتهام قرار گرفته و بازداشت میشوند. اتهام جابر تشکیل یک گروه کمونیستی و تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی به شیوه های قهرآمیز است. وزارت کشور فرانسه در آن زمان معتقد بود که فعالیتهای جابر منافع و امنیت ملی و روابط خارجی دولت فرانسه را بخطر می اندازد. دادگاه بدوی جابر را به ۴ سال زندان محکوم میکند. اما جابر به این حکم اعتراض میکند. اتهامات وزارت کشور وزارت کشور به جابر توسط دستگاه قضایی فرانسه از جمله دادگاه تجدید نظر ، دادگاه و دادگاه عالی مورد تایید قرار نگرفته و دستگاه قضایی فرانسه اتهامات جابر را قبول
نمیکند. به دنبال ارای دادگاههای فرانسه  جابر پس از ۳ سال از زندان آزاد و از اتهامات وارده تبرئه میشود. پس از رفع اتهام از جابر او به زندگی در فرانسه ادامه داده و از فرانسه تابعیت گرفته و ملیت و پاسپورت فرانسوی میگیرد.
جابر به اتفاق همسرش پروانه قاسمی که او نیز از فعالین سیاسی اپوزیسیون سرشناس است و دو دخترش در سال ۲۰۰۵ به کانادا آمده و در سال ۲۰۰۷ پس از طی مرحله انتخاب توسط دولت کبک،تقاضای اقامت دائم کردند. جابر و خانواده اش به مدت ۶ سال در کانادا کار کرده و مالیات پرداخت کرده و از حقوق مهاجر برخوردار بوده است.
در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۳، ماموران مرزی درفرودگاه مونترال کانادا پاسپورت  جابر را که پس از یک سفر دو هفته ای به فرانسه هنگام ورود به کانادا پاسپورت ضبط  کرده و برای دو روز پس از آن قرار ملاقات با اداره مهاجرت را اعلام کردند. در اداره مهاجرت پس از طرح سوال هایی در مورد کار و فعالیت سیاسی، به جابر گفتند که به دلیل رخدادهایی که در سال ۱۹۸۶ در فرانسه، در نتیجه فعالیت در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که منجر به تحت تعقیب قرار گرفتن توسط دولت فرانسه در آن زمان گردید، حق اقامت در کانادا از او و خانواده اش سلب می شود. اداره مهاجرت کانادا به او اعلام میکند که  تنها دو راه وجود دارد: یا خود داوطلبانه کشور کانادا را طی مدت یک ماه ترک کند، یا تقاضای تحقیق در این مورد کند.
در تاریخ  ۷ اگوست ۲۰۱۳، دلایل اخراج از خاک کانادا توسط اداره مهاجرت به جابر اعلام میشود بر اساس این دلایل : " ممنوعیت اقامت به دلایل امنیتی برای اینکه او باعث یا مسبب اعمالی است که هدفش سرنگون ساختن یک دولت از طریق قهرآمیز است."(گزارش مامور اداره مهاجرت) این در واقع دلیل اصلی برای توجیه ممنوعیت اقامت در کانادا می باشد. ضمناً این گزارش بر این اساس است که :« دلایل مستند همچنین نشان میدهد که جابر کلیبی یک فعال چپ رادیکال"ضد خمینی" بود که در رابطه با "چریک های فدایی خلق ایران"و "جنبش نوین کمونیستی ایران" قرار داشت. هدف او سرنگون ساختن قهر آمیزحکومت ایران است. جابر کلیبی در ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۶، در فرانسه توسط د. اس. ت. (پلیس سیاسی فرانسه) باتفاق سه همدست دیگر ... دستگیر و متهم به تروریسم ... شده بود. “ در گزارش مامور اداره مهاجرت آمده است.
بنابراین روشن است که مساله بر سر فعالیت جابر برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تدارک عملی در این زمینه است. بدین سان، طبق نظر دولت کانادا، فعالیت در جهت سرنگونی قهر آمیز جمهوری تروریستی اسلامی، خود "تروریسم" است.
در اینجا امکان پرداختن کامل به متون و قوانین حقوقی در دفاع از پرونده جابر نیست. شخصا در صورت لزوم بطور مفصل دلایل خود را برای اداره مهاجرت و دادگاههای کانادا ارسال خواهم کرد. اما در سطح افکار عمومی لازم به ذکر نکات مهم حقوقی به شرح زیر میباشد.
تصمیم اداره مهاجرت نه منطبق به قوانین ضدتروریستی کانداست نه منطبق به کنوانسیون حقوقمدنی و کنوانسیون پناهندگی ۱۹۵۱ است.

مهمترین نکته این است که در قوانین بین المللی کنوانسیون  برای سرکوب تامین مالی تروریسم است.
هیچ تعریف مشخصی از تروریسم نیست. استنادهای حقوقی به تروریسم عموما بر اساس ماده )(b)
در این ماده تعریف حقوقی
تروریسم  را اینگونه توضیح داده است که : هر نوع فعالیتی که منجر به جراحت جدی فیزیکی و مرگ شهروندان یا هر کس که در خشونت در جنگهای داخلی مبراست و  با هدف ترساندن مردم یا وادار کردن دولت یا سازمانهای دولتی به انجام کاری که تاکنون از انجام آن ممناعت کرده اند.
از دیگر مصادیق فعالیتهای
تروریستی قانون  1Fکنواسیون ۱۹۵۱
ژنو در خصوص پناهندگی است . براساس این ماده افرادی مشمول حمایت بین المللی واقع
نمیشوند که مرتکب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت ، یا جنایتهای
غیر سیاسی در کشور خارج از کشور خود شده و توسط مقامات قضایی به دلیل فعالیتهایی
که مغایر اصول و پرنسیپهای سازمان ملل باشد مجرم شناخته شده باشد.

با توجه به این قوانین
آقای جابر کلیبی در هیچ مقام قضایی و توسط هیچ ارگان قضایی با این اتهامات مجرم
شناخته نشده است. اتهامات وارده به ایشان در فرانسه توسط وزارت کشور هیشکدام توسط
ارگانهای عالی قضایی مورد تایید قرار نگرفته و در چنین صورتی اتکا به چنین
اتهاماتی برای لغو اقامت آقای کلیبی و خانواده اش کاملا غیرقانونی و مغایر
پرنسیپهای بین المللی است.

باید توجه داشت که حتی در
قوانین ببین المللی جنایی اثبات اینکه فرد یا افراد مرتکب جنایت جنگی یا جنایت
علیه بشریت شده، برای تحلیل و قضاوت نهایی بسیار 
لازم و حیاتی است.  هیچ سند فاکت و
واقعه ای در پرونده آقای کلیبی وجود ندارد که چنین ادعایی را ثابت کند.

همچنین در کیس قانون های
بین المللی متعددی از جمله در کیس قانون های کانادا موارد زیادی وجود دارد که  با استناد به انان میتوان دلایل و ادعاهای  اداره مهاجرت کانادا در خصوص آقای کلیبی وخانواده اش را به کل رد کرد.

آنچه مشخص است این است که
اداره مهاجرت در پرونده آقای کلیبی دست به تفسیرهای خودرسانه جدیدی زده است که
کاملا مغایر با قوانین و تفسیرهای حقوقی دادأاهها و دادگاههای عالی کانادا و دیوان
اداری و قضایی بین المللی است. آنچه مشخص است این است که کانادا از ورای این
پرونده بطور کاملا خودسرانه دست به یک انتخاب سیاسی زده و قصد دارد تفاسیر جدیدی
را وارد دستگاه خود کامل که کاملا مغایر قوانین و سنت های حقوقی و قضایی و نرمها و
استنداردهای متعهده شده کانادا و جوامع بین المللی است.
شخصا امیدوارم آقای کلیبی
و خانواده اش در بررسی های دقیق تر آتی نتیجه مثبتی دریافت کنند. در غیر اینصورت
پرونده جابر کلیبی میتواند سرآغاز مهمترین چالش های حقوقی نه تنها در سطح کانادا
که در سطح بین المللی شود. تفاسیر جدید باید متکی به قوانین شوند و دولت کانادا
برای اخارج جابر راه دشواری در پیش در رو دارد. هم باید قوانین خود را تغییر دهد
هم باید تفاسیر جدید خود را در سطح عرف و قوانین بین المللی جا بندازد. در کنار
این باید به جنبش وسیعیع اشاره کرد که اجازه نخواهد داد امثال جابرها به همین
سادگی قربانی انتخابهای سیاسی دولت ها شده و بعنوان ابزار مورد معامله قرار
بگیرند.
اقامت جابر در کانادا یک حق قانونی و برسمیت شناخته شده اوست. و باید با تمام قوا ازآن دفاع کرد 

 

چه کسانی از اخراج جابر کلیبی نفع می برند

اخیرا" دولت کانادا از جابر کلیبی  یکی از با سابقه ترین فعالین سیاسی ایرانی که علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کند خواسته است که به دلیل فعالیت هایش علیه جمهوری اسلام در سال‌های دهه هفتاد خاک کانادا را ترک نماید. سوابق مبارزاتی رفیق جابر علیه رژیم های سرمایه داری شاه و شیخ، چه در دوران اقتدار کنفدراسیون محصلین  دانشجویان ایرانی در خارج کشور وچه پس از قیام بر کسی پوشیده نیست.
اقدام دولت کانادا و بازگشائی پرونده بیست و هفت سال پیش او در فرانسه  در راستای مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 8 سال از اقامت رفیق جابر درآن کشور نشان دهنده عدم تضمین و امنیت برای تمامی مبارزین و مخالفین رژیم جمهوری اسلامی است.
حکم اخراج جابر کلیبی از طرف دولت کانادا دو پیام آشکار دارد ، اولین پیام آن به جمهوری اسلامی ایران است برای ایجاد روابط حسنه با دولت روحانی وبخصوص تضمینی در قبال سیاه بازئی که پارلمان آن کشور در مورد کشتار 67 انجام داده بودو این کشتار را از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته بود . اما پیام دوم به مبارزان چپ رادیکال بود که حواس خود را جمع کنند و پا از خط قرمز هائی که دول سرمایه داری هوادارجمهوری اسلامی دارند فراتر نگذارند و مبارزات خود را در همان چهار چوبی که برای سایر گروه های اپوزسیون قرار داده شده به پیش ببرند در غیر این صورت امکان دارد که به مصیبت جابر کلیبی دچار شوند. این پیام نه تنها جمهوری اسلامی راخوشحال خواهد نمود بلکه در کنار آن موجب خوشحالی عناصر و عوامل دست چندم رژیم که با پز دمکراسی طلبی خود نقش لابی های جمهوری اسلامی را در خارج از کشور ایفاء می کنند نیز خواهد شد. در کنار این ها جریانات راست و همکاران خجول رژیم نیز که خمینی را سمبل مبارزه با امپریالیست می دانستند بهره ور خواهند شد و در مرحله بعد جریاناتی که با ظاهر چپ برای دولت های سرمایه داری خوش رقصی می کنند. کسانی که از اقدام دولت کانادا در رابطه با کشتار سال 67 چنان دچار شعف شده اند که فراموش می کنند در کنار چه کسانی و به چه بهائی نشسته اند.
گفتگوهای زندان ضمن  محکوم کردن این اقدام دولت کانادا به همه نیروهای کمونیست، رادیکال و انقلابی هشدار می دهد که امروز دفاع از جابر کلیبی می تواند سدی باشد در برابر اقدامات آتی کشورهای سرمایه داری در قبال بقیه نیروهای کمونیست ، رادیکال و انقلابی .
سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی زنده بادسوسیالیسم
گفتگوهای زندان
سپتامبر 2013

 
حمایت از جابر کلیبی
International Alliance in Support of Workers in Iran - Canada Branch
International Alliance in Support of Workers in Iran - France Branch

August 28, 2013
Mr. Chris Alexander, P.C., M.P.
Minister of Citizenship and Immigration
Ottawa, Ontario K1A 1L1
Sent via: Minister@cic.gc.ca / chris.alexander@parl.gc.ca

Re: Protest against the decision of the Government of Canada to expel
Djaber Kalibi

Greetings,

We are writing this letter to express our outrage
and condemnation that the Government of Canada has decided to expel Mr. Djaber Kalibi,
a well-known social and political activist, writer and an advocate against the
repressive regime of the Islamic Republic of Iran, despite the fact that he has
been living and working in Canada for about eight years.
Djaber Kalibi, who is an opponent of the Islamic
Republic of Iran, has been, like millions of the Iranian Diaspora, living in
exile. After 22 years of living in France, Djaber and his wife and their two
daughters moved to Canada where they have been living in Quebec for eight
years. All these years, similar to many other Iranian political activists, he
has been living legally in Caanda while simultaneously promoting progressive
changes for the Iranian people and against the Islamic Regime of Iran.
According to information provided by Mr. Kalibi, in
its decision to expel Djaber, the government of Canada has referred to the
proceedings ensued in 1986 in France, where Djaber and three others were
arrested for "organizing to overthrow the Islamic Republic of Iran".
There is evidence that after completing his sentence, Djaber was released and
later the government of France granted him a passport. Therefore, given the
above evidence and also the fact that Mr. Kalibi has been living lawfully in
Canada for about 8 years without any security concerns, we find your decision
unacceptable. Forcing Djaber Kalibi to leave Canada is unjustifiable; thus, we
are seriously concerned that this decision on the part of the Canadian
government might be politically motivated, which will please the repressive Islamic
Republic of Iran and its collaborators. Political activists must not be used as
scapegoats for foreign relations policy of governments.
Therefore, we, the undersigned call on the Canadian
government authorities to revoke any removal order or actions against Djaber
Kalibi and grant him legal status to stay in Canada along with his wife and two
daughters as a Permanent Resident.

Thank you
.

International Alliance in Support of Workers in Iran - Canada Branch

International Alliance in Support of Workers in Iran - France Branch

 

حمایت از جابر کلیبی
شورای پشتیبانی‌ از مبارزات مردم در ایران (تورنتو - کانادا

August 31, 2013

Mr. Chris Alexander, P.C., M.P.
Minister of Citizenship and
Immigration
Ottawa, Ontario K1A 1L1
Sent via: Minister@cic.gc.ca / chris.alexander@parl.gc.ca

Re: Protest against the
decision of the Government of Canada to expel Djaber Kalibi

Greetings,

We are writing this letter
to express our outrage and condemnation that the Government of Canada has
decided to expel Mr. Djaber Kalibi, a well-known social and political activist,
writer and an advocate against the repressive regime of the Islamic Republic of
Iran, despite the fact that he has been living and working in Canada for about
eight years.  Djaber Kalibi, who is an opponent of the Islamic Republic of Iran, has been, like millions of the
Iranian Diaspora, living in exile. After 22 years of living in France, Djaber and his wife and their two daughters moved to Canada where they have been living in Quebec for eight years. All these years, similar to many other
Iranian political activists, he has been living legally in Caanda while simultaneously promoting progressive changes for the Iranian people and against the Islamic Regime of Iran.
According to information provided by Mr. Kalibi, in its decision to expel Djaber, the government of
Canada has referred to the proceedings ensued in 1986 in France, where Djaber and three others were arrested for "organizing to overthrow the Islamic Republic of Iran". There is evidence that after completing his sentence, Djaber was released and later the government of France granted him a passport.
Therefore, given the above evidence and also the fact that Mr. Kalibi has been living lawfully in Canada for about 8 years without any security concerns, we find your decision unacceptable. Forcing Djaber Kalibi to leave Canada is unjustifiable; thus, we are seriously concerned that this decision on the part
of the Canadian government might be politically motivated, which will please the repressive Islamic Republic of Iran and its collaborators. Political activists must not be used as scapegoats for foreign relations policy of governments.
Therefore, we, the undersigned call on the Canadian government authorities to revoke any removal order or actions against Djaber Kalibi and grant him legal status to stay in Canada along with his wife and two daughters as a Permanent Resident.
Thank you.
Council in Support of People’s Struggles in Iran
(Toronto- Canada)

 
 Babak
Azad

سپتامبر 1

در محکومیت اقدام اخیر اداره مهاجرت کانادا!

اخیرا دولت کانادا به جابر کلیبی یکی از فعالین سیاسی مقیم این کشور اطلاع داده که باید خاک این کشور را ترک کند. مطابق اطلاعاتی که توسط خود جابر کلیبی در سطح جنبش پخش شده، مقامات اداره مهاجرت کانادا اخیراً به دنبال بازگشت وی از فرانسه، پاسپورت فرانسوی وی را ضبط کرده و از وی خواسته اند که تا مدت معینی یا خاک کانادا را ترک کند و یا خواستار تحقیق مقامات کانادا... در ارتباط با پرونده اش بشود.
ما ضمن تاکید بر حق مهاجران و پناهندگان در اقامت در هر نقطه ای از جهان و دفاع از این حق انسانی، اقدام دولت کانادا را شدیدا محکوم می کنیم. ما این موضع را بدون توجه به ادعاهایی اتخاذ می کنیم که تاکنون در مورد انگیزه های دولت کانادا در این زمینه در سطح جنبش پخش شده اند. همچنین در مورد ارتباط وی با "چریکهای فدایی خلق" که در نامه منتشر شده از طرف جابر با
رجوع به نامه مورخ 7 آگوست 2013 مقامات کانادایی به وی آمده، برای آگاهی افکار عمومی جنبش لازم است تأکید کنیم، که همانطور که خود جابر کلیبی هم می داند، وی نه تنها در حال حاضر رابطه ای با چریکهای فدائی خلق ندارد بلکه در زمان دستگیری اش در 27 سال پیش در فرانسه هم به هیچ وجه در ارتباط با " چریکهای فدائی خلق" قرار نداشته و اصولا دستگيری وی در فرانسه دلیل دیگری داشته و در رابطه با آنها نبوده است؛ در نتیجه، این اتهامات، چیزی جز دروغ پردازی نیست.
با در نظر گرفتن همه واقعیات فوق، اقدامات و فشار دولت کانادا برای اخراج جابر کلیبی و خانواده اش از این کشور باید فورا پایان
یابد.
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا
سی ام آگوست
2013 

تذکر به "فعالان چریک های فدایی خلق ایران در کانادا"

اطلاعیه ای به امضای جریان فوق از طریق فیسبوک بدستمان رسیده که ظاهراً در اعتراض به تصمیم دولت کانادا در زمینه اخراج رفیق جابر کلیبی می باشد ولی در دربرگیرنده نکات و موضعگیریهای نادرستی نسبت به این مساله است.
1-  گروه امضاء کننده ی این اطلاعیه دلایل اخراج را که صریحاً از طرف کانادا "مبارزه برای سرنگونی قهر آمیز جمهوری اسلامی" اعلام شده است،
" ادعاهایی ... که تاکنون در مورد انگیزه های دولت کانادا در این زمینه در سطح جنبش پخش شده اند"؟! قلمداد کرده است و به این ترتیب یورش دولت کانادا به یکی از مبارزان سرشناس جنبش کمونیستی را چیز دیگری جز حمایت این کشور از جمهوری اسلامی عنوان کرده است.
2- این جریان در عین حال مدعی است که رفیق جابر علت دستگیری خود در سال  1986 و نیز دلیل تصمیم دولت کانادا برای اخراج وی را "ارتباط با چریک های فدایی خلق" مطرح کرده است. لازم است تاکید کنیم که نه رفیق جابر، نه دولت فرانسه درسال 1986 و نه دولت کانادا اکنون، هیچکدام علت اقدام علیه رفیق جابر را "ارتباط" او با جریان نامبرده ندانسته اند. برای زدودن ابهام در این مورد توجه همه گان را به اعلامیه های مختلفی که تاکنون توسط رفقای ایرانی،فرانسوی، آلمانی، بلژیکی، انگلیسی و ...، منتشر شده است، جلب می کنیم که در همه آنها علت :
"مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

“ en vue de renverser la République Islamique en Iran”

"organizing to overthrow the Islamic Republic of Iran"

“Organisierung zum Sturz der Islamischen Republik Iran”

عنوان شده است.
باید یاد آوری کنیم که اعلام اخراج جابر کلیبی، به عنوان نمونه ای آشکار در حمایت کشورهای امپریالیستی از رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی، زمینه بسیج نیروهای کمونیست و جریانات مترقی، شخصیت های سیاسی و اجتماعی ایرانی و خارجی در ابعاد جهانی را فراهم کرده و بار دیگر توطئه های ارتجاع جهانی علیه نبروهای رادیکال اپوزیسیون را بر ملا ساخته است. از این رو به جای ایجاد توهم و منحرف کردن مبارزه از مسیر اصلی باید از این فرصت برای تشدید مبارزه علیه جمهوری اسلامی و حامیان جهانیش استفاده کرد!
کمیته دفاع از جابر کلیبی - مونترال
8 سپتامبر 2013

 


SECOURS ROUGE du Canada
La solidarité est notre arme!

http://secoursrougecanada.wordpress.com/

Arrêtons l’expulsion de Djaber Kalibi !
Publié par secoursrougecanada le 4 septembre 2013 

We defend Djaber Kalibi’s right to citizenship and to stay in Canada

Djaber Kalibi is a political activist who has spent over 50 years of his life for freedom, equality and human rights.

If Djaber is deported he might face danger by Islamic regime
We undersigned defend Djaber Kalibi’s right of citizenship and to stay in Canada and ask Canadian Government to give Djaber's rights back as soon as possible.


 

 
L'immense hypocrisie de l'impérialisme canadien - Parti communiste ...
www.pcr-rcp.ca/fr/.../limmense-hypocrisie-de-limperialisme-canadien
/‎En cacheIl y a 4 jours - À l'époque, Djaber Kalibi avait été condamné non pas pour un crime,
 mais pour un simple délit – l'équivalent d'une infraction punissable sur ...
 

Activists of Iranian Neo-Communist Movement

We strongly condemn the deportation of Jaber Kalibi by Canadian Immigration, and find this act without grounds and against freedom of speech, political consciousness and activity.
We believe the reason given for his deportation are groundless and without foundation. This move on behalf of Canadian Immigration office demonstrates how political activists are treated when exposing the true nature of the Islamic Republic of Iran.
Jaber Kalibi is a well-knownand steadfast political activist who has fought for freedom, democracy, and equality for the past 50 years. He, much like many millions of Iranians, has had to flee the country because of its
heavy-handed despotism.
We believe that such act on behalf of the Canadian government endeavors to instill fear in order to silence a growing opposition to the Islamic Republic.
Moreover, this act will give the Islamic Republic another free pass to continue with its atrocities against the rebellious masses in Iran.
We demand the immediate dissolution of the deportation of JaberKalibi. Further, we demand that the Canadian government restore Jaber and his family’s life back to normal so he can freely continue with his political activity in Canada.
Activists of Iranian Neo-Communist Movement

 

Bonjour. Je m’appelle Stephen
Woodward, je suis citoyen Canadien et j’habittes la Nouvelle Zelande depuis pres de trente ans. Je retournes a Montreal visiter ma famille et mes amis de maniere reguliere.
Ma famille au Quebec et moi ici en Nouvelle Zelande connaissons Djaber Kalibi et sa famille depuis plusieurs annees. Djaber et sa compagne Parvaneh nous ont toujours ete d’un grand
soutient lors de periodes difficiles.; que ce soit après deces subits ou maladies chroniques. Bien apart l’amite qu’il y a entre nous ils ont toujours ete d’une compassion pour notre famille.
Je vous ecris ceci parceque c’est une prevue, parmi tant d’autres, de leur humanite.
Je ne n’arrives pas a comprendre pourquoi un gouvernement (Canadien) pourrait meme pour un instant considerer de deporter une personne, et par consequence, toute une famille qui ne font qu’ajouter des qualities humaines a un pays ou nous avons deja ‘accueilli’ tant de despots et salauds. Si votre ‘raison’ de foutre cette
bonne personne hors du Canada serait pour des raisons econo-politiques; des pressions de la dictature Iranienne, et bien vous n’etes pas mieux que que la caballe qui siege a Teheran.
Djaber a toujours lutte pour le bien de son peuple et contre toute forme de dictature. Il est un home de bien, un homme de conscience et un homme d’empathie. Un homme qui, avec sa famille, ne merite pas, ne doit pas etre forcee de quitter un pays qu’il aime et auquel
il contribue de vrais valeurs. Au nom de ma famille et de ce
qu’il me reste respect pour le Canada je vous demandes de ne pas actioner cet menace injuste.

Stephen Woodward, sculpteur   20 juin 2013
544 New North Road,
Kingsland, Auckland 1021
Nouvelle Zelande

 
 

نامه اعتراضی سازمان سوسیالیست های ضد سرمایه داری در کشور نیو زلند در دفاع از جابرکلیبی که به وزیر مهاجرت کانادا ارسال شده است
              
All the way in New Zealand, we have learned that the Government of Canada has decided to expel Djaber Kalibi, a prominent opposition activist of the Islamic Republic of Iran, from Canada where he has been staying and working for 8 years.We stand in solidarity with all people fighting against
repressive regimes around the world. It is up to people of conscience to stand up and say when something is not right, to say no when repression is enforced, and fight back when rights are attacked.
Djaber Kalibi, an eminent opponent of the Islamic Republic has been fighting for freedom and democracy for over 50 years and like millions of the Iranian Diaspora has been living in exile. 
After 22 years of living in France, Djaber and his family moved to Canada where they have been living in Quebec for eight years. All these years, along with other oppositions, he has been fighting for freedom and democracy for the Iranian people and against the Islamic Regime of Iran. These are important principles and once upheld by the government of Canada.
Deporting Djaber from Canada will only reinforce the regime of terror in Iran, allowing it to continue repressing the people in Iran as well as engaging in the terrorist acts abroad. 
The Canadian government is well aware that it is nearly 35 years that the Islamic
dictatorship has been ruling the Iranian people with terror and oppression, torture and murder. Canada knows that any voice of dissent in Iran has been stricken back by repression and death. Terror and repression instigated by the Islamic Regime is restricted not only against the Iranian people inside the country, it is rather exported to overseas and as a result, hundreds of activists have been killed in other counties, by the Iranian regime.
By asserting that the presence of Djaber in Canada is detrimental to the national interest, the Canadian government is now challenging the right to revolt against a repressive government such as the Iranian Islamic regime. In the context of the Minister of Foreign Affairs of Canada recently welcoming the election of Iranian President Rohani, one wonders if the attempted removal of Djaber is not part of a rapprochement strategy with the Islamic government. There is no doubt that the interests of Canada andIran, which on the surface seem so far apart, perfectly converge when it comes to a well-known progressive activist. We urge you to read more about what this Islamic regime has done against the Iranian people by referring you to the publications of United Nations Organization. It is now noteworthy to ask that, can the struggle against such brutal regime be considered a crime and because of that, certain activists should be expelled from Canada? 
With a view from abroad, we request the Canadian government authorities to revoke the expulsion order against Djaber Kalibi and grant him legal status to stay as a normal Permanent Resident.

Socialist Aotearoa
 

مصاحبه جابر کلیبی با روزنامه لودووار در مونترال کانادا نهم اکتبر 2013


http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/389531/ottawa-veut-expulser-un-exile-iranien

 

 

 Protest against the expulsion order of Djaber Kalibi from Canada, the criminalizing policy of struggles and revolutionary activists

Following the criminalizing policy of the struggle of revolutionary activists, which is put on the agenda by the imperialist powers - including the capitalist-islamic regime of Iran - to defend the interests of capital, the Canadian capitalist state has issued an expulsion order on revolutionary-communist activist and internationalist Djaber Kalibi.
The criminalizing policy of revolutionary activities has long been on the agenda of these states all over the world.
Especially after the tragedy of September 11. 2001, this policy has been used by imperialist powers as a pretext to further criminalize the revolutionary activities worldwide.
In defence of this fellow comrade and against these criminal policies, the Defence Committee for Djaber Kalibi in Europe along with other international activists is organizing struggle and defence
campaigns.
In this regard, we call on all revolutionary activists for joint struggle.
The Defence Committee for Djaber Kalibi in Europe
committeedefaa@yahoo.com
 

اعتراض علیه حکم اخراج جابر کلیبی از کانادا و سیاست جنایی کردن مبارزات فعالین انقلابی !
دولت سرمایه داری کانادا در ادامه سیاست جنایی کردن مبارزات فعالین انقلابی که در سراسر جهان در دستور کار قدرتهای امپریالیستی در دفاع از منافع سرمایه و در این چارچوب رژیم سرمایه داری ـ اسلامی حاکم بر ایران قرار دارد، حکم اخراج جابر کلیبی فعال جنبش انقلابی ـ کمونیستی ایران و
انترناسیونایست را صادر کرده است.
سیاست جنایی کردن فعالیت انقلابی از دیر باز در دستور کار این قدرتها در جهان قرار دارد. این سیاست بخصوص بعد از فاجعه 11 سپتامبر 2001 توسط این قدرتهای امپریالیستی و ارتجاعی دستاویزی برای هر چه بیشتر جنایی کردن فعالیت انقلابی درجهان گردید.
کمیته دفاع از جابر کلیبی در اروپا، همگام با دیگر فعالین انترناسیونالیست در دفاع از این رفیق و علیه این سیاستها، کارزار مبارزاتی و دفاعی را سازماندهی می کند.در این راستا همه فعالین انقلابی را برای مبارزه مشترک فرا می خوانیم.
کمیته دفاع از جابر کلیبی در اروپا
committeedefaa@yahoo.com

 

 

                  مبارزه ادامه دارد!

با سپاس از همه افراد و نیروهای سیاسی مترقی که در کارزار اعتراض علیه تصمیم دولت کانادا در مورد اخراج جابر کلیبی شرکت فعال کردند!


از زمانی که اداره مهاجرت دولت کانادا تصمیم به اخراج جابر کلیبی گرفت(14 ژوئیه 2013) تاکنون بیش از دوماه می گذرد. در این مدت فعالیت های زیادی در مقیاس جهانی توسط نیروها، شخصیت ها و سازمان های سیاسی مترقی علیه اقدام دولت کانادا جریان یافته است که بیان آگاهی و درایت این جریان ها نسبت به این رخداد سیاسی می باشد. تصمیم ناگهانی دولت کانادا گرچه از نظر فیزیکی جابر کلیبی را نشانه گرفته ولی هدف اصلی آن تخطئه مبارزه بحق توده های زحمت کش و نیروهای انقلابی ایران است که برای پایان دادن به سلُطه رژیمی افسار گسیخته که پیکار می کنند. "تروریسم" خواندن مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی حاکم بر ایران، در عین حال دفاع از تمامیت این رژیم است و چنانچه دولتکانادا بتواند این تصمیم ارتجاعی خود را در مورد یکی از فعالان سرشناس اپوزیسیونانقلابی ایران عملی کند، باید منتظر عواقب سرکوبگرانه برای همه افراد و نیروهای سرنگونی طلب نه تنها در این کشور بلکه در مقیاس جهانی بود. بنا بر این مساله اخراج جابر کلیبی تنها مساله یک فرد نیست و همه نیروهای سرنگونی طلب اپوزیسیون را تهدید می کند.
در این جا به دلیل انبوه پیام ها، فعالیت ها، مقاله ها، مصاحبه های رادیویی،تلویزیونی و مطبوعاتی و ...، از اشاره به تک تک آنها خودداری می کنیم و علاقه مندان را به مراجعه به سایت های زیر دعوت می کنیم
 
http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com/

http://comitesoutien.wix.com/solidaritedjaber

انعکاس جهانی این رخداد نیز چنان ابعاد وسیعی یافته است که در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، اطریش، سوئد، نیوزلند، کانادا، امریکا و ...، در اعتراض به تصمیم دولت کانادا نیروهای مترقی بسیج شده اند و روز بروز دامنه ی اعتراض گسترده تر می شود. در این جا باید از سازمانها، گروه ها و نیروهای سیاسی انقلابی ایرانی و خارجی یاد کرد که در واقع دینامیسم اصلی این جنبش علیه سیاست دولت کانادا در حمایت از رژیم جمهوری اسلامی می باشند. 
همبستگی وسیع جهانی در این زمینه در عین حال می تواند شرایط مطمئنی برای حمایت از جنبش انقلابی زحمت کشان ایران در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی گردد. تصمیم دولت کانادا که در مخالفت آشکار با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی اتخاذ شده است زمینه مناسبی برای بحث و طرح ضرورت سرنگونی این رژیم را در افکار عمومی جهان فراهم کرده است. از این رو نیروهای رادیکال اپوزیسیون ایران می توانند و باید از این شرایط بسود توضیح و تحلیل وضعیت جامعه ایران و ابعاد سرکوب، جنایت و سرانجام اصلاح ناپذیری رژیم جمهوری اسلامی استفاده کنند و در عین افشای حمایت کشورهای امپریالیستی از رژیم جمهوری اسلامی، سرنگونی آن را به عنوان تنها راه برقراری دموکراسی در ایران، در افکار عمومی جهان مطرح سازند. اتحاد سیاسیِ عملی که در مبارزه علیه تخطئه جنبش انقلابی توده های زحمت کش ایران برای سرنگونی یک رژیم ضد مردمی ایجاد شده است، می تواند زمینه عینی مطمئنی برای توسعه و تشدید مبارزه علیه جمهوری اسلامی و حامیان بین المللی آن گردد.
در عین حال باید یاد آور شویم که مبارزه علیه تصمیم ضد انقلابی دولت کانادا گرچه بلافاصله انعکاس وسیعی در میان نیروهای رادیکال و سرنگونی طلب یافت ولی همانند هر حادثه سیاسی حساس، بار دیگر صف بندی مشخصی در میان جریانات سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی را موجب گشت. البته هنوز زود است که تصویر دقیقی از تاثیری که این رخداد بر جریانات مختلف سیاسی در اپوزیسیون گذاشته است، ترسیم نمود. می کوشیم در پایان این کمپین تحلیل مشخصی در این زمینه ارائه دهیم.
حدود یک ماه به جلسه ی کمیسیونی که مسئول رسیدگی به حکم اخراج است باقی مانده و ما از این فرصت باید برای تشدید فشار به دولت کانادا حد اکثر استفاده را ببریم. آنچه در این راستا از طرف کمیته دفاع در مونترال بر نامه ریزی شده است، به قرار زیر می باشد:
1-انتشار اطلاعیه مطبوعاتی در زمینه توضیح اقدام دولت کانادا؛
2-تهیه و پخش طومار امضاء به زبان های انگلیسی و فرانسوی؛
3-تهیه و یخش یک ویدئو که در آن بطور مختصر اقدام دولت کانادا توضیح داده می شود. این ویدئو به زبان فرانسه است و زیر نویس انگلیسی دارد؛
4-تماس با استادان مترقی دانشگاه ها، سندیکای وکلای دادگستری، معلمان و ...، برای بسیج آنها در اعتراض به اقدام دولت کانادا؛ 
5-تدارک یک جلسه,وسیع سخنرانی در مونترال، در 25 اکتبر برای توضیح علل سیاسی اقدام دولت کانادا؛

مبارزه ادامه دارد!

28سپتامبر 2013

کمیته دفاع از جابر کلیبی در مونترال


 
Vign_djaber
 
 

"کمیته دفاع از جابر کلیبی" و "مجمع خلقی خود گردان مونترال" بر گزار میکنند :

جلسه همبستگی عمومی علیه اخراج جابرکلیبی

دوشنبه 21 اکتبر 2013 جلسه سخنرانی و بحث حول تصمیم کانادا مبنی بر احراج جابر کلیبی بر گزار می شود. در این جلسه جابر کلیبی و هادی قادری استاد علوم سیاسی کالج مزونو در مونترال سخنرانی خواهند کرد.
جابرکلیبی در مورد مسایل ایران، روابط کانادا با جمهوری اسلامی و سرانجام چرا سرنگون کردن جمهوری اسلامی وظیفه هر انسان آزادی خواه است؟ صحبت خواهد کرد. هادی قادری سیاست های امپریالیستی نسبت به کشورهای پیرامونی، بویژه ایران، افغانستان و
عراق را به تحلیل می کشد و دلایل قیام های توده ای در افغانستان و ایران را تشریح می نماید. سپس جلسه وارد بحث و تبادل نظر خواهد شد.
سخنرانی به زبان فرانسه انجام خواهد گرفت و همزمان به انگلیسی ترجمه خواهد شد.
ماهمه را به شرکت در این جلسه فرا می خوانیم.

محل و زمان جلسه  
Café L’Artère                                                                            
7000 Av. Du Parc                                                                         
Métro Parc                                                                             
    ساعت 19                                                                                     
کمیته دفاع از جابر کلیبی در مونترال

 

 


گزارش تصویری از جلسه همبستگی علیه اخراج جابر کلیبی

جلسه در تاریخ دوشنبه 21 اکتبر با شرکت بیش از 100 نفر برگزار شد. اداره کنندگان جلسه در ابتدا به اهمیت سیاسی مبارزه برای لغو تصمیم دولت کانادا مبنی بر اخراج جابر اشاره کردند و سپس جابر به تفصیل در مورد مسایل ایران و دلیل سیاسی تصمیم دولت کانادا در مورد اخراج وی سخن گفت و نتیجه گرفت که سرنگونی جمهوری اسلامی تنها راه آزادی جامعه از یوغ استبداد اسلامی است.
هادی قادری نیز به تشریح اوضاع ایران و منطقه پرداخت و سیاست های امپریالیستی در منطقه را تحلیل کرد و در این رابطه مساله اخراج جابر را بازتاب این سیاست ها دانست.
پس از آن جلسه وارد سوال و بحث گردید که افراد مختلف بطور فعال و یک پارچه اخراج جابر توسط دولت کانادا را محکوم ساختند و از دولت کانادا مصراً خواستند تا تصمیم خود مبنی بر اخراج جابر را لغو کند

 
 

در اعتراض به اخراج جابر کلیبی از کانادا
تظاهرات در ساعت دوازده ونیم در مونترال

Vign_Scan
 
Vign_131021_7x7dw_djaber-kalibi-iranien_sn635_1_

کانادا در باره اخراج جابرکلیبی  RDI رپرتاژرادیو تلوزیون 

 
Vign_image_3_

روز نامه لودوآر در رابطه با اخراج جابر کلیبی

 
Vign_20131029-154351-g_1_

روزنامه 24 ساعت در مونترال در رابطه با جابر کلیبی

 


گزارش در باره کمیسیون رسیدگی به تصمیم دولت کانادا برای اخراج جابر کلیبی

کمیسیون مربوطه که قرار بود ساعت 1 و 15 دقیقه کار خود را آغاز کند، به علت تاخیر کمیسر مسئول حدود یک ساعت بعد تشکیل شد و بلافاصله به دلیل عدم آمادگی مدارک از طرف اداره امنیت عمومی و نیز تقاضای وکیل مدافع برای وقت بیشتر جهت تهیه مدارک در رد نظر وزیر امنیت عمومی کانادا مبنی بر "خطرناک بودن حضور جابر کلیبی در کانادا برای منافع ملی این کشور" تا 21 ماه ژانویه 2014 به تعویق افتاد.
از ساعت 12 و 30 دقیقه افراد کمیته دفاع متشکل از : سازمان همبستگی بدون مرز – هیچکس غیر قانونی نیست – مرکز کارگران مهاجر- شبکه کمیسیون خلقی- گریپ (گروه تحقیق مصالح عمومی کبک، بخش دانشگاه کونکوردیا و دانشگاه مک گیل) – کمک های سرخ کانادا و بسیاری افراد و جریانات سیاسی و اجتماعی کانادایی در مونترال جلوی محل تشکیل کمیسیون تجمع کردند و با پخش اعلامیه، سخنرانی و مصاحبه با رسانه ها به تصمیم دولت کانادا اعتراض کردند. جابر طی سخنرانی و مصاحبه با رسانه ها علل سیاسی تصمیم دولت کانادا را تحلیل کرد و ضمن اشاره به اعدام های اخیر  نتیجه گرفت که با چنین رژیمی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی راه دیگری جز مبارزه برای سرنگون ساختن آن وجود ندارد.
نسترن نیز اقدام دولت کانادا در زمینه اخراج جابر را اقدامی که بدون شک باعث خوشحالی جمهوری خواهد شد و تاکید نمود : به جای اینکه به افرادی چون جابر که 50 سال است علیه دیکتاتوری در ایران مبارزه می کنند، افتخار نمود آنها را از این کشور اخراج می کنند! این با موازین و اصول دموکراتیک و حقوق انسان ها برای آزادی و رهایی در تضاد کامل قرار دارد. سپس رشاد آنتونیوس، استاد دانشگاه و محقق مسایل خاورمیانه در مصاحبه با رسانه ها به تفصیل در مورد تصمیم "مسخره" دولت کانادا سخن گفت و آن را غیر منطقی و فاقد هرگونه اساس قانونی دانست. رسانه های مختلف با جابر، نسترن و رشاد مصاحبه کردند و تظاهرات را پوشش خبری وسیعی دادند.
برای دیدن و شنیدن بخش هایی از سخنرانی ها و مصاحبه ها در تظاهرات 29 اکتبر می توان به لینک های زیر مراجعه کرد 

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

http://www.youtube.com/watch?v=-IS0z5A2B_E


به این ترتیب جنبشی که در اعتراض به تصمیم ناگهانی دولت کانادا در زمینه اخراج جابر به حرکت درآمد، روز به روز ابعاد وسیعی به خود می گیرد. انتشار مقاله هایی در روزنامه های مهم و پرتیراژ شهر مونترال و پخش رپرتاژ در رادیو و تلویزیون کانادا مساله را به میان افکار عمومی برد. بسیج پردامنه علیه تصمیم دولت کانادا از یک طرف رژیم تروریست جمهوری اسلامی را بیشتر از گذشته در افکار عمومی مردم کانادا مطرح نمود و از طرف دیگر سیاست دوگانه و عوام فریبانه دولت این کشور را  که ادعا می کند مخالف ترور و کشتار رژیم اسلامی است ولی همزمان مبارزه برای سرنگونی این رژیم را "تروریسم" می خواند، به معرض نمایش گذاشت. نامه های اعتراض و ابراز نفرت نسبت به این اقدام دولت کانادا به ارگان های مسئول ابعاد جهانی یافت.
کمنتارهایی که در رابطه با مقاله ها، گزارش ها و رپرتازها در روزنامه ها و رادیو تلویزیون توسط خوانندگان و بینندگان نوشته می شود، در اکثریت قاطع خود، ضمن ابراز تعجب از اقدام دولت کانادا و مخالفت با آن، به حمایت از جابر پرداخته و خواستار لغو تصمیم دولت کانادا شده اند.
به درستی پیکاری که در راستای لغو تصمیم دولت کانادا آغاز شد از چار چوب شخصی فراتر رفت و تبدیل به روندی سیاسی- عملی برای مبارزه ای جدی علیه رژیم اسلامی و کشورهای حامی آن گردید، امری که از همان ابتدا هدف اساسی ما در این نبرد بود.
دلیلی که دولت کانادا برای اخراج جابر اعلام کرده است در نوع خود بی سابقه است. دولت کانادا به خود اجازه می دهد تا مبارزه توده های زحمت کش ایران در جهت سرنگونی رژیمی به غایت ارتجاعی و خونخوار را "تروریسم" بخواند و براین اساس حضور جابر در این کشور را نامطلوب اعلام کند.

اگر دولت کانادا بتواند برنامه ضد انقلابی خود علیه نیروهای رادیکال و انقلابی ایرانی را جامه عمل بپوشاند، از آن پس براحتی می تواند هر فرد و نیروی مخالف جمهوری اسلامی را به دلیل "کوشش جهت سرنگونی" این رژیم تحت فشار قرار دهد و به این ترتیب از فعالیت نیروهای رادیکال علیه رژیم اسلامی جلوگیری کند. از این رو وظیفه انسان های مبارز و نیروهای رادیکال پافشاری بر حق طبیعی توده های زحمت کش ایران در مبارزه برای سرنگون ساختن رژیم اسلامی است.

سرنگون باد رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی!
5 نوامبر 2013

پروانه قاسمی

جابر کلیبی


 

 

مصاحبه جابر، نسترن و رشاد آنتونیوس استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه با رسانه ها و تظاهرات دراعتراض به اخراج جابر جلوی کمیسیون مربوطه 29 اکتبر 2013.

 


Parti communiste révolutionnaire

On doit agir sinon Djaber Kalibi sera bientôt déporté!Mise à jour (07/11/
2013):

 L’audience de Djaber Kalibi devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, prévue le 29 octobre, a été reportée aux 21 et 22 janvier. Il s’agit d’une première victoire, à tout le moins d’un premier signe d’hésitation de la part du ministère de l’Immigration: il faut maintenant poursuivre et intensifier la mobilisation pour forcer le ministre Chris Alexander à lever l’interdiction de territoire qui a été prononcée contre lui. Djaber et ses proches font preuve de beaucoup de courage dans cette histoire, notre solidarité doit être à la hauteur!La campagne pour éviter la déportation de Djaber Kalibi se poursuit, mais le temps est compté. Seule une intervention du gouvernement Harper et de son ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Chris Alexander peut faire lever son interdiction du territoire canadien. Depuis huit ans, Djaber a pu rester au Canada sous un permis de travail. Il a fait des démarches pour obtenir sa résidence permanente, mais il était toujours en attente d’une réponse positive quand on l’a avisé qu’il était désormais interdit de territoire.Le gouvernement canadien l’accuse d’être une menace pour «l’intérêt national du Canada». Djaber a été un combattant révolutionnaire contre la dictature du shah d’Iran et ensuite contre le régime islamiste qui lui a succédé. Parce qu’il a soutenu activement la révolution dans ce pays, on lui refuse son droit de demeurer au Canada et d’y continuer sa contribution positive comme employé d’une institution d’enseignement. Pour les mêmes raisons, un résistant antifasciste français ou un Nelson Mandela, s’ils demeuraient sur le territoire canadien sans avoir la citoyenneté, pourraient se voir déporter hors du pays. Pourtant, au Canada, plein d’anciens pétainistes et nazis ont pu y vivre pendant des années sans être inquiétés.Jadis, les pays de l’Amérique du Nord apparaissaient être des terres de liberté et des asiles pour les persécutéEs du monde entier. Ce n’est plus le cas. Les révolutionnaires du monde entier qui luttent contre des régimes de tortionnaires ne peuvent plus compter sur le Canada comme refuge. Djaber a 77 ans et a donné beaucoup pour la lutte de libération des oppriméEs de son pays d’origine. Le gouvernement canadien a beau se dire contre le régime islamique, quand des gens se révoltent contre lui, il ne les appuie pas et les persécute! À vrai dire, notre gouvernement ne veut pas que les peuples se libèrent par eux-mêmes; il souhaite plutôt se trouver des prétextes pour envahir d’autres pays et y imposer la loi directe des grosses multinationales impérialistes.Nous affirmons que la libération des oppriméEs et exploitéEs du monde entier va se faire par elles et eux. Et pour nous solidariser avec leur lutte et leur donner du répit, nous devons faire du Canada une terre d’asile pour l’ensemble des oppriméEs et révolutionnaires du monde entier.Secours rouge du Canada / Section montréalaiseLe sort de Djaber Kalibi se jouera dans les toutes prochaines semaines, sinon les prochains jours. Pour savoir comment l’appuyer et connaître les prochaines actions, visitez le site Web du comité de soutien: http://comitesoutien.wix.com/solidaritedjaber

 

Partisan
№46 Nov 21st, 2013 
INADMISSIBILITY AGAINST DJABER KALIBI

A First Sign of Hesitation From Immigration Canada The struggle demanding the lift of the inadmissibility ordered by Immigration Canada against Djaber Kalibi continues. Kalibi is a communist of
Iranian origin who has lived in Canada for eight years with his partner and her daughters. Last July, while returning from a trip to France, the authorities confiscated Kalibi’s passport and advised him that he was now inadmissible to Canada. His “crime”? Having supported an attempt to overthrow the Islamic regime some thirty years ago while he was living in France. However, this regime has always been and is still considered by the Canadian government as a “totalitarian and rogue state”––go figure.
As explained by a PCR-RCP spokesperson at a solidarity meeting organized by Kalibi’s supporters on October 21: “What Canada doesn’t tolerate, presumably, is that Djaber Kalibi is not an opponent like any other. His political activism—first against the Shah dictatorship and then the ayatollahs—has always been motivated by the cause of the working class and socialism.”
In response to media coverage and numerous endorsements for Kalibi’s cause, Immigration Canada has not explained how his presence threatens the “security” or “national interest” of Canada. The fact is that Kalibi lived here for eight years, after spending 20 years in France where he obtained citizenship. Those who know him can attest to the fact that he is not a threat.
Djaber Kalibi’s hearing before the Immigration and Refugee Board of
Canada, scheduled for October 29, has been postponed to January 21-22. This is a small victory, as it is a first sign of hesitation on the part of Citizenship and Immigration Canada. We must continue to mobilize as many people and organizations as possible to convince Minister Chris Alexander to lift the inadmissibility against him. Kalibi and his relatives have shown great courage and our solidarity should be equal!
To learn how to support and stay informed of upcoming actions, visit the Support Committee website.
Photo: Collectif No Borders


Partisan №46   21-11-2013 

INTERDICTION DE TERRITOIRE CONTRE DJABER KALIBI


Un premier signe d’hésitation de la part d’ImmigrationCanada

La lutte se poursuit pour faire lever l’avis d’interdiction de territoire ordonné par Immigration Canada contre le militant
Djaber Kalibi. Le camarade Djaber est un militant communiste d’origine
iranienne, qui vit au Canada depuis maintenant huit ans avec sa conjointe et leurs deux filles.
En juillet dernier, alors qu’il revenait d’un séjour en France, les autorités lui ont confisqué son passeport et l’ont avisé qu’il était désormais interdit de territoire au Canada. Son «crime»? Avoir soutenu le renversement du régime islamiste il y a de ça une trentaine d’années, alors qu’il vivait en France. Un régime que le gouvernement canadien a toujours
officiellement considéré comme un «État voyou» liberticide… Allez comprendre.
Comme l’a expliqué un militant du PCR lors de l’assemblée de solidarité organisée par ses supporters le 21 octobre dernier, «ce que le Canada ne tolère pas, vraisemblablement, c’est que Djaber n’est pas un opposant comme les autres: son engagement militant – d’abord contre la dictature du Chah, puis celle des ayatollahs – a toujours été motivé par la
cause de la classe ouvrière et du socialisme».
Malgré la bonne couverture médiatique que l’affaire a obtenue et les nombreux appuis qui se sont manifestés, Immigration Canada n’a toujours pas expliqué en quoi la présence de Djaber menacerait la «sécurité» ou «l’intérêt national» du Canada. Le fait est que Djaber vit ici sans problème depuis huit ans, après avoir séjourné une vingtaine d’années en France, où il a obtenu la citoyenneté. Ceux et celles qui l’ont côtoyé depuis ce temps peuvent
témoigner du fait qu’il ne représente aucune menace pour qui que ce soit.
Son audience devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, prévue le 29 octobre, a été reportée aux 21 et 22 janvier 2014. Il s’agit là d’une première victoire, à tout le moins d’un signe d’hésitation de la part du ministère de l’Immigration: il faut maintenant poursuivre et intensifier la mobilisation pour forcer le ministre Chris Alexander à annuler l’avis d’interdiction de territoire. Djaber et ses proches
font preuve de beaucoup de courage dans toute cette histoire, et notre solidarité doit être à la hauteur!
Pour savoir comment l’appuyer et connaître les
prochaines actions, visitez le site
Web du comité de soutien.
Photo: collectif No Borders.
 کمیته دفاع از جابرکلیبی در مونترال- کانادا

کمیسیون تصمیم گیری در مورد "اخراج" جابر کلیبی از کانادا بازهم به تاخیر افتاد!

اولین بار نیست که جلسه کمیسیون رسیدگی در مورد اخراج جابر به تاخیر می افتد. این کمیسیون قرار بود در 29 اوت 2013 تشکیل شود و به این مساله رسیدگی کند ولی به دلیل نواقصی که در گزارش مامور اداره حفاضت از مرزهای کانادا(اداره مهاجرت) وجود داشت به 29 اکتبر 2013 محول گردید. در این تاریخ نیز به خواست نماینده اداره مزبور به 21 و 22 ژانویه 2014 موکول گردید که این بار نیز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون طی نامه ای که از اداره مهاجرت دریافت شده، به 25 و 27 مارس 2014 محول می گردد.
همانطور که مطلع هستید، پس از ضبط پاسپورت جابر در 14 ژوئیه 2013 هنگام بازگشت از پاریس به مونترال، اجازه ورود او به کانادا به دلیل فعالیت در جهت "سرنگونی قهر آمیز رژیم جمهوری اسلامی" در سال 1986 در فرانسه، یعنی 28 سال پیش که منجر به دستگیری جابر توسط پلیس سیاسی فرانسه و به زندان انداختنش گردید، از او سلب شده است. از این رو کمیسیون مورد بحث برای تعیین درستی یا نادرستی تصمیم اداره مهاجرت کانادا (اداره حفاظت از مرزها و امنیت عمومی) تشکیل شده است. وظیفه این کمیسیون چنین توضیح داده شده است : "بررسی این که آیا شما حق ورود به کانادا و اقامت در این کشور را دارید"؟ البته تفاوت این کمیسیون با دادگاه در این است که از طرف دولت تعیین می شود.
 بنا بر این دولت کانادا ورود جابر به این کشور و اقامت او در آن را به دلیل مبارزه او برای سرنگونی جمهوری اسلامی ممنوع کرده است. البته اتخاذ چنین تصمیمی برای دولتی که جمهوری اسلامی را "تروریست" نامیده و پارلمان آن کشتار زندانیان سیاسی در سال 1988 را به عنوان "جنایت علیه بشریت" محکوم کرده است بیان تضاد کامل با مواضع رسمی آن نسبت به جمهوری اسلامی است! با این همه چنین اقدامی از جانب دولت کانادا درست پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و استقبالی که همه کشورهای اروپایی و امریکایی از جمله دولت کانادا از "انتخاب مردم"! ایران کردند مفهوم معینی می یابد. این در حالی است که تحت ریاست جمهوری روحانی شرایط اجتماعی وخیمتر، کشتارها، اعدام ها و سرکوب ها افزون تر شده اند. بویژه هنگامی که دلیل تصمیم دولت کانادا صریحاً مبارزه "برای سرنگونی قهر آمیز جمهوری اسلامی" عنوان شده است و باین ترتیب بزعم دولت کانادا "مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی"، مساوی با تروریسم می باشد و این با موضعگیری رسمی دولت و پارلمان کانادا در تناقض آشکار است.  در این میان شایع شده است که دولت کانادا در حال برقراری مجدد روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی است و بنا بر اظهارات خانم افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار است هیئتی از پارلمان کانادا به ایران برود!؟
اقدام دولت کانادا جهت اخراج جابر از این کشور که در نوع خود بی سابقه است از همان ابتدا با مخالفت وسیع آزادی خواهان و نیروهای مترقی ایرانی و بین المللی مواجه گردید و سیل نامه های اعتراضی از طریق ایمیل و پست که طی آنها با اشاره به حقانیت مبارزه مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی، خواستار لغو تضییقات علیه جابر و خانواده او که 9 سال است در کانادا کار و زندگی می کنند، شده اند.
ولی علیرغم اعتراض روز افزون نسبت به تصمیم دولت کانادا اما تاکنون جز به عقب انداختن کمیسیون تحقیق، هیچ نشانی از عقب نشینی این دولت از تصمیم خود مبنی بر اخراج جابر از این کشور مشاهده نمی شود. البته جابر وارد کانادا شده است ولی تا زمانی که کمیسیون نامبرده تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده، پاسپورت او ضبط و ناچار است یک بار در هفته خود را به اداره مهاجرت معرفی کند. این شیوه برخورد دولت کانادا با یک فعال سیاسی که علیه دیکتاتوری فاشیستی جمهوری اسلامی مبارزه می کند به هیچ وجه قابل قبول و توجیه پذیر نیست. به تاخیر افتادن جلسه کمیسیون و سکوت دولت کانادا نه تنها نباید تعللی در فعالیت برای لغو تصمیم نادرست این دولت علیه جابر و خانواده اش وارد کند بلکه برعکس باید برای لغو تصمیم دولت کانادا همه امکانات محلی و بین المللی را بطور فعال بسیج کرد. کمیته دفاع از جابر کلیبی برنامه های معیّن و همه جانبه ای در دست اجرا دارد و تا عقب نشینی کامل دولت کانادا و رفع تضییقات نسبت به جابر به فعالیت های خود ادامه می دهد.

کمیته دفاع از جابر کلیبی درمونترال-کانادا

22 ژانویه 2014

برای اطلاعات بیشتر به سایت ها وفایسبوک زیر مراجعه کنید

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com/

http://comitesoutien.wix.com/solidaritedjaber#!english/c1pu2

https://www.facebook.com/solidaritedjaber

 
Vign_affiche_souper_communautaire
 شب همبستگی علیه اخراج جابر کلیبی


همانطور که می دانید کمیسیون تحقیق در مورد اینکه آیا جابر "اجازه ورود به کانادا را دارد"؟ سرانجام قرار است در تاریخ 25 و 27 مارس تصمیم بگیرد. از نظر دولت کانادا جابر به دلیل فعالیت "برای سرنگونی قهر آمیز جمهوری اسلامی" نمی تواند به کانادا وارد شود(توضیح این نکته در این جا ضروریست که پاسپورت جابر هنگام ورود به کانادا در 14 ژوئیه از طرف ماموران مرزی ضبط و او باید یک بار در هفته خود را به اداره مهاجرت معرفی کند). در توضیحی ک  اداره امنیت عمومی کانادا به این "اتهام" اضافه کرده است، به زندانافتادن جابر کلیبی در سال 1986، در فرانسه به دلایل فوق است.

کمیته دفاع از جابر کلیبی در مونترال برای مقابله با تصمیم دولت کانادا که معنایی جز حمایت از جمهوری اسلامی ندارد، یک شب همبستگی علیه اخراج جابر کلیبی را سازمان داده است که طی آن در مورد برنامه دفاعی و نیز مسایل ایران بحث و گفتگو خواهد شد.

ما از همه نیروها و افراد مترقی دعوت می کنیم با شرکت در این شب همبستگی، مخالفت خود را با تصمیم دولت کانادا مبنی بر اخراج جابر کلیبی به دلیل مبارزه اش علیه جمهوری اسلامی ابراز دارند.

کمیته دفاع از جابر کلیبی در مونترال

محل : دانشگاه UAQM

LOCAL A-2030       

PAVILLON HUBERT AQUIM(A)

400, RUE SAINTE CATHERINE EST

زمان : 27 فوریه ساعت 6 بعد از ظهر

مترو  Berri - UQAM

 

گزارش جلسه شب همبستگی علیه اخراج جابر کلیبی در مونترال

 
 


به ابتکار کمیته دفاع از جابر کلیبی در مونترال، در 27 فوریه 2014 شب همبستگی علیه تصمیم دولت کانادا با شرکت گروهای مختلف سیاسی، فعالان جنبش های اجتماعی، افراد مترقی از ملیت های مختلف برگزار گردید.
جلسه با سخنان نسترن که پس از خوش آمد گویی شمه ای از روند آغاز شده پس از تصمیم دولت کانادا را برای جلسه توضیح داد، آغاز شد. او به چگونگی فعالیت ها تاکنون اشاره نمود و برنامه جلسه شب همبستگی علیه اخراج جابر را اعلام کرد.
سپس جابر به تفصیل در مورد علل و انگیزه های اقدام دولت کانادا سخن گفت و نتیجه گرفت که بی دلیل نیست چنین تصمیمی از طرف دولت کانادا پس از 9 سال اقامت او در این کشور، درست پس از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری و تبریک انتخاب او به مردم ایران از طرف وزیر امور خارجه کانادا، اتخاذ می شود. او اضافه کرد که دلیل دولت کانادا برای اخراج مبنی بر اینکه چون او"برای سرنگونی جمهوری اسلامی" فعالیت می کند، بنا بر این "اجازه اقامت در کانادا از او سلب می شود"، هم بیشتر و بهتر اهداف این دولت که چیزی جز دفاع از موجودیت جمهوری اسلامی نیست را افشاء می کند. این درحالی است که پیش از این دولت کانادا رسما جمهوری اسلامی را "تروریست" نامیده بود و پارلمان آن کشتار زندانیان سیاسی در سال 1988 را به عنوان "جنایت علیه بشریت" محکوم کرده است. جابر در بحث خود کوشید دلایل ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی را به عنوان یک رژیم دیکتاتوری و تجسم آشکار بربریت توضیح دهد و از دولت کانادا بپرسد که چرا نباید یک رژیم ضد مردمی و خونخوار را که بطور منظم اصول ابتدایی حقوق انسانها را لگدمال می کند و شکنجه، اعدام، سنگسار و سرکوب شیوه اصلی آنست را سرنگون ساخت و به این ترتیب به سرکوب و کشتار توده های زحمت کش مردم ایران پایان داد؟
دولت کانادا ظاهراً روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامیمعلق کرده اما مزدوران رژیم اسلامی آزادانه به فعالیت تحت عنوان "دفتر پیش خوان 110 امور کنسولی رسمی" و "انجام کلیه امور کنسولی" از گذرنامه گرفته تا سجل و احوال شخصی و امور دانشجویی، مشمولین و معافیت ها، امور اجتماعی، ویزا و ..." در مونترال و سایر شهرهای کانادا ادامه می دهند و تلبیغ آن را در روزنامه های محلی نیز منتشر می کنند! شکی نیست که دولت کانادا به خوبی از این فعالیت های "کنسولی" عوامل جمهوری اسلامی باخبر است ولی هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن که قاعدتاً غیر قانونی است، انجام نمی دهد. در عوض اما حق اقامت جابر را به دلیل فعالیت او برای سرنگونی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی لغو می کند!
در پایان جابر نتیجه گرفت که بهترین مخالفت با تصمیم دولت کانادا، دفاع از مبارزات توده های مردم، کارگران و زحمت کشان، زنان و دانشجویان،
ملیت های مختلف ساکن ایران برای سرنگونی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی است. تا زمانی که این رژیم ضد مردمی به حیات خود ادامه می دهد، شکنجه، زندان، سنگسار و اعدام در ایران روز بروز ابعاد گسترده تری خواهد یافت.
پروانه نیز در سخنان خود اشاره نمود که "علیرغم مشکلاتی که دولت کانادا برای ما در مبارزه علیه رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ایجاد کرده است، ما مصمم تر از گذشته به مبارزه برای سرنگونی این رژیم ادامه داده و بند و بست های پشتپرده ارتجاع جهانی در حمایت از رژیم اسلامی را افشاء می کنیم."
جگی سینگ، سخنگوی سازمان های "همبستگی بدون مرز" و "هیچکس غیر قانونی نیست" طی سخنرانی مفصلی سیاست دولت کانادا در زمینه
مهاجرت و پناهندگی سیاسی، بویژه اقدام این دولت برای اخراج جابر را به شدت مورد انتقاد قرار داد و با تاکید بر گفته جابر مبنی بر این که "ما باتفاق همه کسانی که برای آزادی و رهایی مبارزه می کنند، پیروز خواهیم شد" به سخنان خود پایان داد.
سپس خانم ایون فرناندز تبعه مکزیک، که خود نیز تهدید به اخراج از کانادا شده است، شرح مفصلی از آنچه تاکنون به سر او و فرزند یک ساله اش آمده است، داد.
از طرف کمیته دفاع از خانواده پاکستانی اوان که پس از اعلام حکم اخراج آنها در شرایط تحمل ناپذیر مخفی زندگی می کنند، نیز شرح مفصلی داده شد.
ماری بوتی، سینماگر چپ کانادایی که باتفاق مالکم گای تا کنون فیلم ها و رپرتاژهای افشاگرانه ای در مورد وضعیت نابسامان پناهندگان سیاسی و بطور کلی مهاجران در کانادا تهیه کرده و آخرین آن فیلم "پایان مهاجرت در کانادا؟" که اخیراً از تلویزیون سراسری کانادا  پخش شد، آخرین سخنران جلسه بود که ضمن "سپاس از جابر، پروانه و نسترن که بدون مبارزه و مقاومت آنها برای ما امکان برگزاری چنین جلسه ای نبود" همبستگی انقلابی خود را در مبارزه علیه اخراج جابر اعلام نمود. او سپس به تشریح فیلم "پایان مهاجرت به کانادا؟" پرداخت که این فیلم جالب و افشاء کننده ی سیاست دولت کانادا که به روشنی و با اسناد و مصاحبه با مهاجران نشان می دهد که چگونه دولت کانادا پس از استثمار شدیدکارگران مهاجر، آنها را از این کشور اخراج می کند.
جلسه با نمایش این فیلم پایان یافت و قرارها برای ادامه مبارزهتا برگزاری جلسه کمیسیون تصمیم گیری در مورد اخراج جابر در 25 و 27 مارس گذاشته شد

 
Vign_securedownload_1_

 

شب همبستگی علیه اخراج جابر کلیبی از کانادا

رژیم سرمایه داری کانادا در ژولای سال 2013 حکم اخراج جابر کلیبی٬ مبارز انقلابی که بیش از 50 سال علیه سرمایه داری جهانی و رژیم های سرمایه داری در ایران (سلطنتی و اسلامی) مبارزه می کند را بدلیل فعالیت "جهت سرنگونی قهر آمیز جمهوری اسلامی" صادر کرده است.
بعد از چند بار به تاخیر افتادن کمیسیون تحقیق پرونده جابر، قرار است در تاریخ 25 و 27 مارس کمیسیون تحقیق در مورد اینکه آیا جابر "اجازه ورود به کانادا را دارد"؟ سرانجام تصمیم بگیرد.
ما، کمیته دفاع از جابر کلیبی در اروپا و جمعی از چپ های کلن در حمایت از حقوق انسانى جابر کليبى و علیه حکم اخراج او، شب همبستگی با جابر و جلسه بحث و تبادل نظر سازمان داده ایم. در این راستا،احزاب و افراد چپ و مترقی را برای شرکت در این حرکت اعتراضی علیه رژیم سرمایه داری – اسلامی حاکم بر ایران و دولت سرمایه داری کانادا دعوت می نمائیم.

زمان : یکشنبه 23.03.2014 ساعت 17.00
مکان : Barbarossaplatz 10
جمعی از چپ های کلن
کمیته دفاع از جابر کلیبی در اروپا

 

 
Vign_1798617_1464594077094884_1998498652_n_2_

تظاهرات ایستاده علیه اخراج جابر کلیبی

به دلیل فعالیت علیه رژیم دیکتاتوری در ایران این مبارزه انقلابی ایرانی

از کانادا اخراج خواهد شد. تنها یک بسیج وسیع می تواند تصمیم

وزیر امنیت عمومی را تغییر دهد!

سه شنبه 25 و 27 مارس، ساعت 8 جلوی

Complexe GUY- FAVREAU

200, René-Lévesque ouest

Métro : Place Des Arts/Place d’Armes   

سه شنبه ساعت 30/8 مصاحبه مطبوعاتی

www.solidaritedjaber.org

facebook.com/solidaritedjaber

solidaritedjaber@gmail.com


  


 پیام به رفقای برگزار کننده شب همبستگی در کلنرفقای گرامی با سپاس از همبستگی رزمنده ی شما علیه اخراج جابر!

 اجازه دهید پیش از هر چیز سال نو شمسی را برای تک شما رفقای مبارز سالی پر از پیروزی در مبارزه علیه نظام جهانی سرمایه و جمهوری اسلامی به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از این نظام آرزو کنیم.
اقدام شما در برگزاری شب همبستگی علیه اخراج جابر از کانادا اقدامی عملی و آگاهانه در مبارزه علیه جمهوری جنایت کار اسلامی و حمایت دولت های امپریالیستی از این رژیم ضد بشری است. جمهوری اسلامی که ظاهراً مورد انتقاد برخی کشورهای امپریالیستی بود، پس از انتخاب حسن روحانی، یکی از مهره های فعال و جنایت کار رژیم اسلامی، کسی که مانند همه مسئولان و سردمداران این رژیم فاسد و ضد بشری در جنایت ها، سرکوب ها و در یک کلام در همه ابعاد حیات ننگین این رژیم نقش اساسی داشته است، ناگهان تغییر یافت و تبدیل به مجیز گویی این مدعیان "حقوق بشر" نسبت به یکی از خونخوار ترین رژیم های تاریخ بشریت گردید. صف طولانی زنان و مردان گرداننده ی اتحادیه اروپا برای دیدار با آدمکشان جمهوری اسلامی که در تظاهر نفرت انگیز افرادی چون خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تبلور یافت،  روز بروز طولانی تر می شود. ایشان برای تامین منافع چپاولگرانه کشورهای امپریالیستی حتا حاضر به پذیرفتن تحقیر اسلامی نسبت خود و به این ترتیب توهین به همه زنان گردید.
در چنین شرایطی است که باید تصمیم دولت کانادا مبنی بر اخراج جابر را که اندکی پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی اتخاذ شد، دریافت. دلیلی که دولت کانادا برای ممنوع الورود کردن جابر به این کشور اعلام کرده است به خوبی اهداف این دولت را بر ملا می سازد : "فعالیت در جهت سرنگونی قهر آمیز جمهوری اسلامی"!  
این البته از جانب دولتی که جمهوری اسلامی را "تروریست" خوانده و پارلمان آن این رژیم را به دلیل کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 " تحت عنوان جنایت علیه بشریت" محکوم کرده است، ظاهراً باورکردنی بنظر نمی رسد. با این همه نمونه دیگری از ماهیت واقعی نظام های سرمایه داری است که به خاطر کسب سود بیشتر و تأمین منافع سرمایه به هر اقدامی دست می یازند. این واقعیت که کانادا بهشت سرمایه گذاری سران جمهوری اسلامی از قبیل هاشمی رفسنجانی است، برای همه روشن است. دولتی که ظاهراً روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی معلق شده است به عوامل جمهوری اسلامی اجازه می دهد تا تحت عناوین "مرکز اسلامی ایرانیان"، "دفتر مشاوره کنسولی"، "مسجد"، "محضر" و ...، همان کارهای سفارت جمهوری اسلامی را نه مخفیانه بلکه علنی و با تبلیغ در نشریات فارسی زبان ادامه دهند. همین چندی پیش بود که آقای خاوری رئیس بانک ملی جمهوری اسلامی که مثل اغلب گردانندگان رژیم دارای ملیت کانادایی نیز هست، با ثروت هنگفت به کانادا آمده و در این جا مشغول استراحت است! البته از نظر ماموران اداره امنیت عمومی کانادا  که برای یافتن دلیلی جهت اخراج جابر حتا به کاووش در گذشته ی نزدیک به 30 سال پیش او در فرانسه پرداخته اند، مهم نیست که آقای خاوری، رفسنجانی و ...، از مسئولان جمهوری اسلامی بودند و هستند، رژیمی که توسط دولت و مجلس کانادا به عنوان دولتی "تروریست" و "جنایت علیه بشریت" محکوم شده است!
می بینبد که ریا و تزویر و عوام فریبی در فرهنگ منحط سرمایه داری چه حد است!
دولت کانادا با چنین تصمیمی در واقع همه اپوزیسیون مترقی و  نیروهای انقلابی را که در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه می کنند مورد حمله قرار داده و صریحاً از بقای یک رژیم تروریست و ضد بشری به دفاع برخاسته است. بنا بر این مساله به هیچ وجه به شخص جابر محدود نمی شود بلکه فراتر از این، مبارزه انقلابی توده های زحمت کش ایران علیه یک رژیم بربر و جنایت کار را هدف گرفته است.
با این همه و علیرغم همه توطئه های کشورهای امپریالیستی برای حفظ جمهوری اسلامی، دیر نیست زمانی که این رژیم دد منش همچون رژیمهای دیگر ضد مردمی دیگر، با دست توانای توده های زحمت کش ایران به زباله دان تاریخ پرتاب شود! اقداماتی از قبیل تصمیم دولت کانادا نه تنها خللی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و سرمایه داری جهانی ایجاد نمی کند بلکه ما را پیش از پیش در این نبرد مصممتر می سازد!
اقدام آگاهانه شما در مبارزه علیه حمایت دولت کانادا از رژیم جمهوری اسلامی نشان می دهد که تنها در تشدید مبارزه با جمهوری اسلامی و افشای حمایت های آشکار و پنهان دولت های امپریالیستی از این رژیم است که می توان توطئه های ضد انقلابی علیه نیروهای انقلابی را خنثا کرد.
زنده باد سوسیالیسم!
سرنگون باد رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی!
22 مارس
2014
پروانه
جابر

 

دولت کانادا مصمم به اخراج جابر کلیبی از این کشور است!

کمیسیون رسیدگی به تصمیم وزیر امنیت عمومی کانادا جهت اخراج جابر از کانادا ساعت 9 صبح روز 25 مارس کار خود را آغاز کرد. ابتدا قرار بود این کمیسیون دو روز و در روزهای  25 و 27 مارس به بررسی مساله اخراج جابر بپردازد. ولی به دلیل پیشرفت سریع سوال ها و جواب های روشنی و صریحی که جابر به نماینده وزیر امنیت عمومی(وزارتخانه ای که ورود جابر به کانادا را به دلیل فعالیت او در جهت "سرنگونی جمهوری اسلامی" ممنوع اعلام کرده است!) و رئیس کمیسیون داد، تنها نصف روز به طول انجامید و حدود ظهر پایان یافت. قرار است پس از دریافت نظر کتبی نماینده وزیر و وکیل جابر، رئیس کمیسیون تصمیم خود را در مورد پرونده اتخاذ و در تاریخ 12 ژوئن اعلام کند.
در مقابل محل تشکیل کمیسیون، از ساعت 8 صبح تظاهرات ایستاده جریان داشت و جابر و نمایندگان گروه های مختلف سیاسی عضو کمیته دفاع برای تظاهر کنندگان سخنرانی کردند و تصمیم دولت کانادا برای اخراج جابر را به شدت محکوم نمودند. 
آنچه در این کمیسیون مطرح شد در واقع یک بحث سیاسی مفصل در دفاع از مبارزه توده های مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بود و به تفصیل در باره مسایل جامعه ایران و جنبش های اجتماعی این کشور در گذشته و حال سخن رفت. جابر در پاسخ به سوال های نماینده وزیر و رئیس کمیسیون در باره اتفاقاتی که در سال 1979 در ایران رخدادند از چگونگی تحولات سیاسبی که منجر به رشد و توسعه مبارزات توده های مردم علیه رژیم پهلوی در سال های 77 تا 79 و سرانجام اخراج شاه و نشاندن خمینی به جای او گردید تا دوران بعد که با سرکوب همه دست آوردهای مبارزه مردم  و بر قراری یک دیکتاتوری فاشیستی مذهبی، سرکوب جنبش کارگری درهم شکستن شوراهای زحمت کشان در اماکن تولید، تصفیه دانشگاهها از استادان و دانشجویان مترقی و بطور کلی اسلامیزه کردن تعلیم و تربیت و  جامعه، سرکوب زنان بسط ترور و خفقان به خارج از کشور و ترور دهها فعال سیاسی در فرانسه، آلمان، انگلستان، اطریش و ...، به تفصیل سخن گفت و نتیجه گرفت مردم ایران رژیمی را که این چنین به کشتار توده های مردم می پردازد، سنگسار می کند، شلاغ می زند، دست می برد چشم از حدقه بیرون می کشد را حق دارند با هر وسیله ای که در اختیار دارند سرنگون سازند. مبارزه مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی، مبارزه ای اصولی و بحق است و باید مورد حمایت افکار عمومی جهان قرارگیرد.
دولت کانادا در عین حال که رژیم را "تروریست" خوانده و پارلمان آن جمهوری اسلامی را به دلیل کشتار هزاران زندانی سیاسی، در سال 1988 تحت عنوان "جنایت علیه بشریت" محکوم کرده است در عمل اما مبارزه برای سرنگونی این رژیم تروریست را "جنایی" قلمداد نموده آن را دلیلی برای اخراج جابر از کانادا ساخته است! آیا مبارزه برای سرنگونی یک رژیم تروریست و جانی را می توان "تروریسم" نامید؟ اگر چنین باشد همه افراد و نیروهایی که برای سرنگونی فاشیسم و رژیم های دیکتاتوری در تاریخ مبارزه کرده اند حق ورود به کانادا را ندارند!
جابر حدود 3 ساعت به دفاع از مبارزات توده های مردم و تحلیل اوضاع جامعه ایران و روابط بین المللی پرداخت.
با این همه ظاهراً کانادا مصمم است تا جابر را از این کشور اخراج کند. این در حالی است که ماموران مخفی و علنی رژیم اسلامی در کانادا علیرغم "معلق" بودن روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی از همه امکانات برای فعالیت برخوردارند.
اگر دولت کانادا بتواند تصمیم خود را در اخراج جابر به دلیل کوشش او جهت سرنگونی جمهوری اسلامی عملی سازد، زمینه را برای ایجاد فشار به نیروهای مبارز و انقلابی فراهم نموده از این پس هیچ مبارز ضد رژیمی از پیگرد این دولت مصون نخواهد بود. از این رو افشای این سیاست دولت کانادا که معنایی جز کوشش برای حفظ جمهوری اسلامی ندارد وظیفه همه نیروها و افراد مبارزه و سرنگونی طلب است. باید از هر وسیله ممکن برای عقب نشینی دولت کانادا از موضع مخالفت با مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم فاشیست اسلامی استفاده کرد. دولت کانادا باید حق طبیعی توده های مردم ایران در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت بشناسد و در این راستا از ایجاد فشار به افراد و نیروهای مبارز و انقلابی خودداری کند. حال که دولت کانادا در حال تنظیم ادعانامه خود علیه جابر است، فرصت مناسبی برای بسیج نیرو و افکار عمومی مترقی در اعتراض به جنایی کردن مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی فراهم شده است.

آوریل 2014
کمیته دفاع از جابر کلیبی

 

مقاله زیر در مورد وضعیت رفیق جابر است که در یک نشریه مترقی بنام بی سیک نیوز در تورنتو درج شده است. این مقاله در واقع نتیجه مصاحبه ایست که خبرنگار این نشریه با جابر کرده است

BASICS NEWS.CA
 
Iranian
human rights defender facing deportation

May 1, 2014 Interviews, Migrant, Quebec, World

By M. Cooke

 At 77 years old, most people are concerned with spending time with
their family and having enough money for their retirement.

 In July, 2013, the Canadian government gave Djaber Kalibi and his
family something worse.  Upon returning from a trip to France, the
Canadian government confiscated his passport and gave him a deportation order.

 ”I’ve been here 9 years. How is this possible?” asks Kalibi.

 Kalibi and his wife and two daughters moved to Canada from France
in 2005. He applied for permanent residence, but all he received was a work
permit.

Kalibi, who has a PhD in political science from a German university, was
able to find work at a private college in Montreal, where his family settled.

 But now, Kalibi and his family’s lives are up in the air. All
their belongings are packed in boxes, as they are in the process of moving from
their family home in Montreal.

 When I asked him where they are moving, he is silent. “I don’t
know… it depends on what happens,” says Kalibi.

 It is a cruel fate for a man who has fought for justice and
freedom all his life.

 As a student studying in Germany in the 1970s, he joined the
worldwide Confederation of Iranian Students and began to speak out about the
abuses of the Shah in Iran. He returned to Iran during the 1979 revolution and
participated in the massive protests that ousted the Shah.

 However the broad-based grassroots movement to overthrow the Shah
was subverted by Islamic groups led by Ayatollah Khomeini. Kalibi continued to
work as a professor in Iran until 1982, when he fled to France as a refugee. By
this time, the new Islamic regime had already executed thousands of Iranians
during the first few years in power.

 In France, Kalibi continued to be concerned with the welfare of
those back home.  He was troubled that the violent Khomeini-led contingent
had been able to co-opt much of the people’s movement and install a theocratic
regime. Here, In France, he met with other refugees to discuss what had gone
wrong in the movement to overthrow the Shah, and organized educational and
political actions to resist the newly established Islamic Republic that was
oppressing critical and dissenting voices within its population.

 At a time when France was attempting to normalize its relations
with Iran, Kalibi’s outspokenness against the Islamic Republic of Iran began to
attract the attention of the French government. In 1986, the political police
in France arrested Kalibi and four others. They were interrogated for four days
straight and he was initially charged with terrorism, but the charges were
subsequently reduced to a misdemeanour.

 Despite the surveillance of both France and Iran, Kalibi continued
to organize solidarity for those seeking change in Iran.  In 1990, the
Interior Minister of France tried to have several Iranians deported to silence
their activism against the Iranian government. The judge at the Supreme Court
declared that the deportation order was unconstitutional and that Kalibi posed
no threat to France.

 Prison sentences and threats of deportation have not deterred
Kalibi from speaking out. For over 30 years, Kalibi has denounced the Iranian
government for their numerous human rights violations (including torture,
unlawful imprisonment, mass execution of prisoners, and legally entrenched
gender inequality) along with their treatment of ethnic and religious
minorities.

 Despite the repressive regime, Kalibi does not support an invasion
of the country by Western powers seeking regime change and instead believes
that the Iranian people can bring about social and political change in their
country.

In 2013, during the lead up to Iran’s presidential election, John Baird,
Canada’s Foreign Minister, spoke out about the abuses of the Iranian regime.

Baird said that: “the Iranian people will not forever tolerate the
hypocrisy and corruption of the regime; the wanton waste of its resources; and
the transformation of a proud nation into a pariah.”

Baird also spoke about supporting Iranian activists both inside and
outside of Iran.

“We stand with the courageous activists inside Iran…with the dedicated
Canadian diaspora outside Iran …and with freedom-loving people everywhere who
want a brighter future for your country,” said Baird.

In May 2013, Canada’s Foreign Minister spoke about supporting Iranians
in their desire for a country free from Khamenei’s regime, and yet in July
2013, the Canadian government begins the process of deporting one such
activist.

Baird’s words seemed to have spoken directly to Kalibi’s situation.

“Under the burden of escalating repression, the regime is forcing
activists to leave. As they do, others take their place, subjected to the full
force of this regime’s anger… They can take comfort, knowing that Iran’s
democratic voices have begun the hard, patient work of bringing about a free
and open society in Iran,” said Baird.

Baird even spoke about engaging activists by standing with “human rights

defenders who take such tremendous personal risks in trying to protect others.”

But instead, Kalibi, a long time activist, is told that Canada does not
support him. Kalibi received his deportation order shortly after the election
of the new Iranian president, Hassan Rouhani, in June 2013.

On June 12, Kalibi expects to hear whether his deportation order to
France will be overturned.  

The Canadian government is using the same materials from the French case
nearly 30 years ago to argue that he is a threat to the “national interests” of
Canada.

Twenty-eight years ago, the highest court in France “la cour de
cassation” (the Supreme Court of France) dismissed the case against Kalibi. But
this time, there is no court to judge whether he or not he is a threat.
Instead, his case rests in the hands of a commission and specifically those of
the Minister of Public Safety, Steven Blaney.

Kalibi believes that the only way to overturn the order will be to
generate public pressure to have him stay. To this end, he has worked with
Solidarity Across Borders in Montreal to raise awareness and they have managed
to get thousands of signatures.

Today, it appears easier for wealthy Iranian officials, supporters and
beneficiaries of the brutal hand of the Islamic Republic, to enter Canada than
it does for those Iranian dissenters, thinkers, and artists who are critical of
the regime.

When I asked Kalibi whether he has any regrets, he says: “It is a
choice. It is a legitimate struggle and I don’t step back. I am fighting for a
world without the misery we see around us. And I am in solidarity with those
who struggle for a better world.” 

- See more at:
http://basicsnews.ca/2014/05/iranian-human-rights-defender-facing-deportation/#sthash.jD2bc4bV.dpuf


 

دیدار با جابر کلیبی در تورنتو از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در اعتراض به حکم اخراج جابر کلیبی

تصاویری از این دیدار را در زیر ملاحظه میکنید

 
 

دیدار با جابر کلیبی در تورنتو از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در اعتراض به حکم اخراج جابر کلیبی

قسمت اول:  سخنرانی ها

 

دیدار با جابر کلیبی در تورنتو از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در اعتراض به حکم اخراج جابر کلیبی

قسمت دوم: پرسش و پاسخ

 


گزارش تظاهرات علیه اخراج و حمایت از مهاجران در مونترال

از اول تا 15 ژوئن طی دو هفته، یک سلسله فعالیت ها در دفاع از پناهندگان،مهاجران و کسانی که از طرف دولت کانادا تهدید به اخراج از این کشور می شوند، به ابتکار "ائتلاف برای اقامت برای همه" که متشکل از سازمان ها و افراد چپ کانادایی است، جریان یافت که اوج آن، تظاهرات روز شنبه 7 ژوئن بود. این تظاهرات که از میدانی در مرکز شهر که مجسمه نورماند بتیون پزشک انقلابی کانادایی که در انقلاب چین شرکت کرده بود آغاز شد. محورهای این فعالیت ها و تظاهرات علیه اخراج از کانادا و نقد سیاست مهاجرت بود که مساله اخراج رفیق جابر نیز در این رابطه به عنوان یکی از بارزترین نمونه های سیاست ضد انقلابی دولت کانادا مطرح گردید. در پایان تظاهرات نماینده کارگران مهاجر و ...، رفیق جابر سخنرانی نمودند که رفیق جابر طی سخنرانی خود به معضل پناهندگی و مهاجرت در کشورهای سرمایه داری اشاره نمود و نتیجه گرفت که این مشکل بطور کلی شامل کارگران، زحمت کشان و انقلابیون کشورهای پیرامونی می شود و برای سرمایه داران و دیکتاتورهای این کشورها، از جمله جمهوری اسلامی، هیچگاه مشکلی برای اقامت در اروپا و امریکا وجود ندارد. او سپس دلایل دولت کانادا برای اخراج خود از این کشور، یعنی "مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی" و مساوی قرار دادن آن با "تروریسم" را، حمایت آشکار این دولت از جمهوری تروریست اسلامی خواند.
در زیر توجهتان را به گزارش تصویری و صوتی این تظاهرات که توسط پروانه قاسمی تهیه و تنظیم شده است، جلب می کنیم.

کمیته دفاع از جابر کلیبی در مونترال

10 ژوئن
2014

                                                                                           

 
 
 

پنجشنبه 12 ژوئن 2014 ایمی گریشن تورنتو – کانادا


امروز آکسیونی در اعتراض به اخراج آقای جابر کلیبی از کشور کانادا در مقابل ایمی گریشن تورنتو هم زمان با تجمع در مونترال، توسط فدراسیون سراسری پناهندگان برگزار شد که جمعی از کمیته بین المللی... علیه اعدام و نهاد مادران علیه اعدام و بابک یزدی دبیر حزب کمونیست کارگری واحد شرق کانادا در آن شرکت داشته و با مسئولین ایمی گریشن گفتگو کرده و خواستار انعکاس ، این اعتراض به وزارت های مربوطه شدند که ایشان قول این اقدام را دادند .
این گفتگو ثبت تصویری شده که همراه با گزارشات تکمیلی از مونترال در آینده به اطلاع شما گرامیان خواهد رسید .

جابر کلیبی :
معضل پناهندگی و مهاجرت در کشورهای سرمایه داری، بطور کلی شامل کارگران، زحمت کشان و انقلابیون کشورهای پیرامونی می شود و برای سرمایه داران و دیکتاتورهای این کشورها، از جمله جمهوری اسلامی، هیچگاه مشکلی برای اقامت در اروپا و امریکا وجود ندارد او سپس دلایل دولت کانادا برای اخراج خود از این کشور، یعنی "مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی" و مساوی قرار دادن آن با "تروریسم" را، حمایت آشکار این دولت از جمهوری تروریست اسلامی خواند .

نهاد مادران علیه اعدام
N.T.Execution@gmail.com
تلفن : 0016477688556

 
 

اکسیون اعتراضی از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان در مقابل دفتر امیگریشن کانادا در تورنتو در اعتراض به حکم اخراج جابر کلیبی

 

گزارش آخرین جلسه کمیسیون تحقیق در مورد اخراج جابر کلیبی از کاناداکمیسیون در عین حال که نظر وزیر امنیت عمومی کانادا که مبارزه جابر برای سرنگونی قهر آمیز جمهوری اسلامی را "تروریسم" خوانده است، رد کرد ولی اخراج او از کانادا را تایید نمود!
دو شنبه 12 ژوئن 2014، کمیسیون مربوطه سرانجام پس از یک سال "تحقیق" رای نهایی خود را اعلام کرد : کمیسیون اتهام وزیر امنیت عمومی به
جابر که با تکیه بر ماده b(1)34قانون مهاجرت کانادا عنوان شده است  و بر اساس آن : هرکس که عامل یا طراح اقداماتی برای سرنگونی قهر آمیز یک حکومت و براندازی همه نهادهای دموکراتیک فعالیت کند "تروریسم" است(در این جا البته معلوم نیست که وزیر امنیت عمومی کانادا منظورش از "نهاد دموکراتیک" در مورد جمهوری اسلامی که  توسط دولت کانادا به عنوان "تروریست" خوانده شده و پارلمان این کشور آن را در چارچوب "جنایت علیه بشریت"محکوم کرده است، چیست؟) را رد کرد و آن را بی  اساس خواند. رئیس کمیسیون به تفصیل در این موردسخن گفت و بااشاره به سخنان جابر که از حقانیت مبارزات توده های مردم ایران برای سرنگونی رژیم دیکتاتور اسلامی دفاع کرده بود، نتیجه گرفت که "هیچکدام از نظرات و فعالیت های آقای کلیبی در چارچوب تروریسم نمی گنجد. دعوت مردم به مبارزه علیه رژیمی که دموکراتیک نیست به معنای تروریسم نمی باشد"
او ضمناً اتهام وزیر امنیت عمومی دال بر عضویت جابر در "سازمانهای تروریستی" و به این ترتیب کوشش او در جنایی کردن سازمانهای انقلابی ایران را نیز صریجاً رد کرد.
این ها به خودی خود یک پیروزی برای مبارزات توده های مردم و بطور کلی نیروهای اپوزیسیون علیه رژیم جمهوری اسلامی و شکست فاحش دولت  کانادا، جمهوری اسلامی و لابی های رژیم در کانادا برای جنایی کردن مبارزه در جهت سرنگونی رژیم فاشیست اسلامی است!

با این همه کمیسیون به زندان افتادن جابر در فرانسه را با توجه به ماده 36 یک ب قانون مهاجرت کانادا که : "هرکس در خارج از کانادا به جرمی محکوم شده باشد که اگر در کانادا اتفاق می افتاد محکومیت 10 سال و بیشتر را به همراه داشت"(البته جابر در فرانسه به چهار سال زندان محکوم شده بود) جرم تلقی نمود و اخراج او از کانادا را تایید نمود و چگونگی انجام آن را از حیطه اختیارات کمیسیون خارج دانست، زیرا این مربوط به وزیر  مهاجرت می شود


کمیته دفاع از جابر طی جلسه ای که بلافاصله پس از اعلام نظر کمیسیون تشکیل داد، تصمیم به ادامه مبارزه تا لغو کامل حکم اخراج جابر گرفت.

کمیته دفاع از جابر کلیبی

12 ژوئن 2014 

****

در این جا لازم است دوباره از صمیم قلب از همه نیروها، افراد و جریاناتی که در این یکسال ما را تنها نگذاشتند، سپاسگزاری نماییم. دست آوردهای ارزنده این مبارزه می تواند و باید زمینه مناسبی در جهت تشدید مبارزه علیه رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی و لابی های آن در سراسرجهان باشد.

پروانه قاسمی
جابر کلیبی

 
 


گزارش اخراج جابر کلیبی از کانادا
فرودگاه مونترالسرانجام پس از حدود یک سال مبارزه علیه تصمیم دولت کانادا برای اخراج جابر کلیبی از این کشور به دلیل مبارزه او برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و علیرغم رد اتهام های اساسی دولت کانادا مبنی بر "تروریسم" قلمداد کردن مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، و عضویت در سازمان های "تروریستی" توسط کمیسیون تحقیق، دولت کانادا حکم اخراج را به اجرا گذاشت و جابر کلیبی در 26 ژوئن ساعت 19 و 50 دقیقه از این کشور اخراج گردید.
علیه این اقدام نفرت انگیز دولت کانادا که نمایش مبتذل حمایت این دولت از ادامه حیات جمهوری جنایت کار اسلامی است، تظاهراتی در فرودگاه مونترال انجام گرفت که سازمان های سیاسی و افراد مختلف تا آخرین لحظه به اعتراض نسبت به دولت محافظه کار کانادا پرداختند.
جابر طی سخنانی به فارسی و فرانسه به افشای توطئه دولت کانادا علیه اپوزیسیون انقلابی ضد رژیم اسلامی پرداخت و ضمن سپاسگزاری از همه جریانات و افراد سیاسی و اجتماعی که طی سال گذشته از او حمایت کردند، همه را به ادامه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری فرا خواند.
ژاک، از اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست انقلابی کانادا که این حزب از همان ابتدا یکی از اعضای فعال کمیته دفاع از جابر را تشکیل می داد، طی سخنان مبسوطی دلایل سیاسی اخراج جابر از کانادا را تحلیل کرد و نتیجه گرفت که دولت کانادا جابر را به دلیل پیگیری او در مبارزه و انترناسیونالیسم
انقلابی اش از کانادا اخراج می کند در حالی که بسیاری از فرصت طلبان و رفرمیست ها که نان را به نرخ روز می خورند هیچگاه مشکلی برای اقامت در کانادا ندارند.
جگی سینگ، از فعالان سرشناس سازمان های "هیچکس غیر قانونی نیست"و "همبستگی بدون مرز" و ...، از اعضای فعال کمیته دفاع از جابر نیز به دفاع از جابر پرداخت و به شدت اقدام دولت کانادا در اخراج جابر را محکوم کرد. او از شهامت و ایستادگی جابر و خانواده اش و تاثیر آن بر مبارزه عمومی علیه سیاست اخراج دولت کانادا سخن گفت و نتیجه گرفت که درست است که جابر از کانادا اخراج می شود ولی دست آوردهای سیاسی این مبارزه برای ما پیروزی محسوب می شود.
آخرین سخنران هادی، از رفقایانقلابی افغان و استاد علوم سیاسی در یکی از کالج های مونترال که طی یک سال گذشته خود و خانواده اش همواره در کنار ما بودند، از تجربه اش در زمینه "دموکراسی" و "حقوق بشر" در کانادا سخن گفت و اخراج جابر را به عنوان مثالی بارز در باسمه ای و ظاهری بودن این ادعاها در این کشور دانست.
سپس جابر در میان احساسات رفیقانه کسانی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند به آنها بدرود گفت و برای سوار شدن به هواپیما و تشریفات مربوطه جمع را ترک نمود.
تظاهرات تا چند ساعت بعد، یعنی تا  پرواز جابر به پاریس ادامه یافت.   

ما پیشاپیش از نارسایی های صدا که به دلیل شلوغی فرودگاه است، پوزش می خواهیم
  

 
 
 
 
 
 
 


Parti communiste révolutionnaire


27-06-2014 ___

Partisan №53

Ramenez Djaber chez lui !Malgré le fait que la Commission de l’immigration et du statut de
réfugié a jugé que le ministère de la Sécurité publique n’a pas prouvé qu’il
ait été l’instigateur d’actes terroristes, le militant iranien Djaber Kalibi
s’est quand même vu ordonner une mesure d’expulsion par le commissaire chargé
d’entendre sa cause. Il a donc quitté le pays le 26 juin pour retourner en
France (dont il détient la nationalité), laissant ses deux belles-filles à
Montréal où elles poursuivent leurs études.

Djaber Kalibi est un militant communiste d’origine iranienne, qui a vécu
au Canada pendant neuf ans avant d’en être récemment expulsé. En juillet 2013,
alors qu’il revenait d’un voyage en France, les autorités lui ont confisqué son
passeport et l’ont avisé qu’il était désormais interdit de séjour au Canada.
Son « crime » ? Avoir soutenu le renversement du régime islamiste il y a
de ça une trentaine d’années, alors qu’il vivait en France. Le délit pour
lequel il a été condamné à quatre ans de prison en 1986 étant punissable de
plus de 10 années d’emprisonnement s’il avait été commis au Canada, la mesure
d’expulsion devenait donc automatique.

Âgé de 78 ans et éprouvant des problèmes de santé, Djaber Kalibi s’est
rapidement conformé à la décision des autorités, afin de pouvoir obtenir les
traitements que requiert sa condition. La lutte se poursuit néanmoins pour lui
permettre de revenir au Canada et de poursuivre les démarches pour obtenir la
résidence permanente. Une demande en ce sens sera bientôt soumise au ministre
de l’Immigration Chris Alexander. C’est lui seul, en effet, qui détient
désormais le pouvoir de lever l’interdiction de séjour, s’il juge que Djaber
est suffisamment « réadapté » (sic).

La décision du gouvernement canadien d’expulser Djaber Kalibi apparaît
particulièrement hypocrite dans la mesure où officiellement, le Canada a
toujours considéré le régime islamiste comme illégitime et responsable de
violations systématiques des droits de la personne.

Djaber a consacré plus de 50 années de sa vie à lutter politiquement
contre les régimes réactionnaires qui se sont succédé en Iran – d’abord celui
du shah Pahlavi et ensuite celui des ayatollahs, qui a dévoyé la révolution
populaire qui avait conduit au renversement du premier en 1979. Spontanément,
on s’attendrait à ce que le Canada le soutienne et lui facilite la vie. Mais
comme nous l’avons noté antérieurement, ce que le Canada ne tolère pas, vraisemblablement,
c’est que Djaber n’est pas un opposant comme les autres : son engagement
militant a en effet toujours été motivé par la cause de la classe ouvrière et
du socialisme.

La décision du ministre Alexander n’étant pas attendue avant quelques
mois, la campagne de lettres d’appui se poursuivra tout au long de la période
estivale. Une collecte de fonds est également organisée par le comité de
soutien, afin de payer les frais liés au dépôt de la demande. D’autres actions
sont également prévues ; pour rester au courant des prochains développements et
savoir comment appuyer Djaber, consultez le site Web du comité de soutien : http://comitesoutien.wix.com/solidaritedjaber

www.pcr.com 

 

 Revolutionary Communist Party

Bring
Back Djaber!

Despite Public Safety Canada’s failure to prove that he engaged in or
instigated “the subversion by force of any government” or terrorism, Iranian
activist Djaber Kalibi was given a deportation order by the Immigration and
Refugee Board. Kalibi complied and left the country on June 26 to return to
France (where he possesses citizenship), leaving his two stepdaughters in
Montréal where they are pursuing their studies.

Kalibi is a communist of Iranian origin who has lived in Canada for nine
years before being deported. In July 2013, while returning from a trip to
France, the authorities confiscated Kalibi’s passport and advised him that he
was now inadmissible to Canada. His “crime?” Having supported an attempt to
overthrow the Islamic regime around 30 years ago while he was living in France.
The offense, for which he was sentenced to four years in 1986, is punishable by
more than 10 years’ imprisonment if committed in Canada; the deportation thus
became automatic.

Now 78 years old and facing health problems, Kalibi quickly complied
with the decision of the IRB in order to get the treatment that his condition
requires. But the struggle to allow him to come back to Canada and resume his
request for permanent residence continues. A request will soon be submitted to
the Minister of Immigration Chris Alexander for allowing him to return. At this
stage, only the Minister has the power to lift the inadmissibility if he is
convinced that Kalibi is “rehabilitated” (sic).

The decision of the Canadian government to deport Djaber Kalibi is
particularly hypocritical insofar that, officially, Canada has always
considered the Islamic regime as illegitimate and responsible for gross and
systematic violations of human rights.

For more than 50 years, Kalibi has been a vocal political opponent to
the reactionary regimes that succeeded in holding power in Iran—both the Shah’s
regime and the regime of the ayatollahs, the latter of which subverted the
popular rebellion that led to the overthrow of the former in 1979. At first
glance, one would expect that Canada would support someone who struggled
against these regimes, facilitating his life. As we have already emphasized in
past issues of this newspaper, what Canada doesn’t tolerate, presumably, is
that Kalibi’s opposition to these regimes is different from acceptable types of
opposition. That is, Kalibi’s political activism has always been motivated by
the cause of the working class and socialism.

Since the decision of Chris Alexander is not expected to be made in the
next few months, the campaign for letters of support will continue throughout
the summer. A fundraiser is coordinated by the Support Committee to pay the
costs of filing the application for rehabilitation. Other actions are also
planned: to stay informed of future developments and know how to support Djaber,
visit the Support Committee website at comitesoutien.wix.com/solidaritedjaber

 
www.pcr.com

 

دوازده مرداد 1393
رادیو زمانه


اخراج یک ایرانی از کانادا

پانته‌آ بهرامی

جابر کلیبی از فعالان سیاسی قدیم ایرانی و از اعضای سابق کنفدراسیون از خاک کانادا اخراج شده است.
او به خاطر فعالیت‌های سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی در دهه ۸۰ میلادی در فرانسه مجبور شده که ژوئن امسال خاک کانادا را ترک کند. کلیبی در سال۱۹۸۶ به دلیل فعالیت برای سرنگونی حکومت ایران به چهار سال حبس در فرانسه محکوم می‌شود، اما با رای دادگاه عالی فرانسه از اتهام تروریستی تبرئه و پس از سه سال آزاد می‌شود.
این فعال سیاسی چند سال بعد، در سال ۲۰۰۵ از فرانسه به کانادا مهاجرت می‌کند و در آنجا اجازه کار می‌گیرد. او چند سالی به همراه خانواده‌اش در کانادا زندگی عادی داشت، تا اینکه به دلیل تقاضای کارت اقامت، سابقه او از سوی اداره امنیت کانادا مورد کنکاش قرار می‌گیرد. کلیبی دارای پاسپورت فرانسوی است.
بر اساس قوانین مهاجرت کانادا (بند ۳۶ قانون مهاجرت) هر فردی که به اتهام جزایی در زندان بوده است و تقاضای اقامت در این کشور را می‌کند، باید از خاک این کشور اخراج شود.

نگرانی فعالان حقوق بشر آن است که چنین حکمی برای دیگر کنشگران ایرانی که در دوران جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی در زندان بودند نیز اجرا شود؛ با اینکه کانادا، جمهوری اسلامی را به عنوان یک دولت تروریست به رسمیت شناخته است.
زمانه با بابک یزدی از بنیانگذاران کانون خاوران که در مسیر دفاع از زندانیان سیاسی تلاش می‌کند، ژاک بودون وکیل مقیم کاندا و جابر کلیبی در این مورد به گفت‌وگو نشسته است.

فایل صوتی را بشنوید

 
20140712_PanteA_JaberKalibi
 

تظاهرات 22 آگوست در جلوی امیگریشن در اوتاوا
جابر را برگردانید!
کمیته حمایت از جابر

 

VIGIL IN FRONT OF THE OFFICE OF MINISTER OF IMMIGRATION
Bring Back Djaber!Friday, August 22 at 12:30pm
365, Laurier Avenue West (corner Kent St.)
Ottawa

On June 26, Iranian activist Djaber Kalibi was forced to leave the country after the Immigration and Refugee Board gave him a deportation order.

After having lived for nine years in Canada, Djaber Kalibi, who is now 78 years old, has been dee...med inadmissible for “serious criminal offence.” His “crime?” Having supported the fight against the Islamic regime in Iran around 30 years ago while he was living in France.

For more than 50 years, Kalibi has been a vocal political opponent to the reactionary regimes that succeeded in holding power in Iran. Since the events that happened some 30 years ago, his behaviour has been irreproachable, in both France and Canada. He rebuilt his life here with his relatives and fully succeeded in integrating with the community.

The decision of Public Safety Canada to ban a dedicated activist who fought against a regime that Canada has always considered as illegitimate and responsible for gross and systematic violations of human rights is both incomprehensible and abhorrent!

A request was submitted to Minister of Immigration Chris Alexander, who now is the only one who can lift the inadmissibility and allow Djaber to return to Canada.

Djaber Kalibi’s Solidarity Committee invites you to take part in a vigil to be held on August 22nd in Ottawa to urge Minister Alexander to grant this demand a.s.a.p.

Transportation will be available from Montréal – get in touch with the committee at solidaritedjaber@gmail.com

For more information on Djaber case, including updates and suggestions for supporting him (mostly in French): http://comitesoutien.wix.com/solidaritedjaber

Sincerely,
Djaber Kalibi’s Solidarity Committee Afficher la suite

 

مبارزه علیه تصمیم ارتجاعی و ضد انقلابی دولت کانادا همچنان ادامه دارد

 

مبارزه ادامه دارد

زنده باد آزادی زنده باد سوسیابیسم
Créer un site avec WebSelf